Sjabloon:Ezechiël 33:25

25 Daarom zeg tot hen: Zo zegt de Heer Jahweh: U eet [vlees] met het bloed, en heft uw ogen op tot uw drekgoden, en vergiet bloed; en zoudt u het land erfelijk bezitten?
(Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.)