Sjavoeot

Uit Christipedia
Shavuot, door Moritz Daniel Oppenheim. Merk op de gedragen Thorarollen en de slingers van bloemen.
Sjavoeot, ook geschreven Shavoe'ot (Hebreeuws: שבועות), ofwel het Wekenfeest, is een Joods feest dat 50 dagen na Pesach, het joodse paasfeest, wordt gevierd. De Joden vieren dan bovenal het ontvangen van de Tien Geboden; ook danken zij God voor de oogst.

Dit Joodse feest heeft een bijbelse oorsprong, waaraan later echter andere gedachten en gebruiken zijn toegevoegd. Het Bijbelse wekenfeest is het feest van de 'eerstelingen' van de oogst. Zie Wekenfeest voor het bijbelse feest.

Tijd. Het feest valt op de Joodse data 6 en 7 Sivan. In Israël duurt het feest één dag (6 Sivan = rond 20 mei), daarbuiten twee dagen (6 en 7 Sivan). In 2017 begon het feest op dinsdagavond 30 mei.

Gift van de Thora. Aan het oorspronkelijke oogstfeest werd later toegevoegd de herdenking van het ontvangen van de Thora (de Wet, met name de Tien Geboden) op de berg Sinaï. Dit wordt Matan Tora (= geven van de Thora) genoemd. Precies zeven weken na Pesach - de uittocht uit Egypte - verzamelden de joden zich aan de voet van de berg Sinai, waar God hen de Tien Geboden gaf, de kern van de Thora.

Oogstfeest. Sjavoeot markeert het einde van de gerstoogst die met het feest van de Eerstelingsgarve is begonnen, en het begin van de tarweoogst. Tarwe was oudtijds hét voedsel van de mensen. Sjavoeot is het hoogtepunt van de zomeroogst.

Joden vieren het wekenfeest in Tel Aviv, 1935Joden vieren het wekenfeest in Tel Aviv, 1935.

Bloemensier. Tijdens Sjavoeot is de synagoge met bloemen versierd, vooral de ark waarin de Thorarollen zijn opgeborgen en de verhoging waarop de lessenaar staat waar de Thora gelezen wordt. De Nachtwake. De nacht van Sjavoeot is het gebruikelijk dat religieuze Joden de hele nacht door de Torah bestuderen. Deze nachtelijke studie wordt in het Hebreeuws genoemd HaTikoen, de Nachtwake. Volgens de Joodse overlevering hadden de Israëlieten zich verslapen op de ochtend dat zij de wetten en geboden ontvingen. Om dat verzuim te vergoeden waken zij tijdens de hele eerste nacht van Sjavoeot. Zij leren tot 's ochtends vroeg uit de Thora en de vele commentaren.

Gebed en Schriftlezing. Vervolgens komt men bij zonsopgang bijeen voor een gezamenlijk gebed en leest men het boek Ruth. De ontmoeting en het huwelijk van Ruth en en Boaz was in deze tijd, de tijd van de gersteoogst. Boaz en Ruth zijn voorouders van koning David. De lezing van Ruth onderstreept het oogstaspect van het feest.

Joodse poster voor het wekenfeest in 1940 in Isräel.

'Witte feest'. Op de feestdag is het gebruikelijk dat men melkproducten eet en drinkt, zoals kaas en kwarktaart. De supermarkten in Israël bieden een groot assortiment van melkproducten aan. De kranten hebben bijlagen met zuivelrecepten. Daarom wordt Sjavoeot ook wel het Witte feest genoemd.

Meer informatie

Sjavoeot, Wikipedia.nl.

Sjavoeot (Wekenfeest), Beleven.org. Geraadpleegd 29 mei 2017.

Zie ook

Het Bijbelse Wekenfeest.

Bronnen

Dov Eilon, Groeten uit Israël: Jeruzalem in feeststemming, nieuwsbericht op IsraelToday.nl, 25 mei 2017.

Sjavoeot, Wikipedia.nl. Hiervan is enige tekst verwerkt op 29 mei 2017.

Sjavoeot (Wekenfeest), Beleven.org. Geraadpleegd 29 mei 2017.