Soekot

Uit Christipedia
Soekot is de naam van het Joodse loofhuttenfeest. De Joden herdenken dan de 40 jaar durende woestijnreis, toen de Israëlieten in loofhutten (tenten) woonden en geen vaste behuizing hadden.
Over het bijbelse loofhuttenfeest, zie Loofhuttenfeest. 
Het woord 'soekot', ook gespeld sukkot, is het meervoud van het Hebreeuwse woord soeka, hut, en betekent dus 'hutten'.

Het is het laatste feest van het Joods-godsdienstige jaar en valt in de herfst. Het duurt zeven dagen lang, van de 15e tot de 22e dag van de Joodse maand Tisjri (september/oktober). In 2012 bijvoorbeeld begon soekot in de avond van 30 september.

Een loofhut in de woestijn.

Ieder jaar bouwen Joden voor hun familie weer een soeka (loofhut), overeenkomstig de opdracht in Leviticus 23. Tijdens de zeven feestdagen verblijven de Joden (zoveel mogelijk) in deze hutten en zijn vrolijk.

Er zijn allerlei evenementen in het land Israël. Een hoogtepunt is de Jeruzalem-parade in de hoofdstad. Daarbij paraderen christenen van over de hele wereld samen met Israëli's in een kleurrijke optocht door de straten van Jeruzalem.

Meerdaags verblijf in een soeka maakt de mens opnieuw bewust van zijn kwetsbaarheid en zijn behoefte aan bescherming.

Soekot is ook een oogstfeest. In de oogsttijd brachten de boeren in warme streken de nacht door in hutten op het land, teneinde de oogst op tijd binnen te halen.

In de loofhut en in de synagoge wordt loelav meegenomen: een bundeling van een palmtak, drie mirte takjes en twee wilgentakjes, samen met een een welriekende, vrij grote citusvrucht (de etrog). De loelav symboliseert de oogst. De vrucht wordt bewaard in een etroghouder.

Op de zeven dagen van het feest wordt de loelav mee naar de synagoge genomen. Daar wordt onder het reciteren van Psalm 113-118 (het Halleel)  met de loelav in de vier windrichtingen gezwaaid wordt, om vreugde te bedrijven voor het aangezicht van God (Lev. 23:40-41)
Le 23:40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen [lang] voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. (HSV)
In de tijd na het Oude Testament (Tenach) kwam bij het Loofhuttenfeest een eigenaardige plechtigheid, die aan het drankoffer van het dagelijkse morgen- en avondoffer verbonden was: de ceremonie van de waterplenging. Uit het evangelie naar Johannes (Joh. 7) blijkt dat de Heer Jezus deelnam aan het Loofhuttenfeest in Jeruzalem en eenmaal, kennelijk naar aanleiding van de waterplenging, sprak over de stromen van levend water van de Heilige Geest.

De achtste en negende dag van Soekot vormen samen een afzonderlijk feest. Op de achtste dag is het Slotfeest (Hebr. Sjemini Atseret), op de negende dag ‘Vreugde der Wet’ (Hebr. Simchat Tora).


Jews celebrating Sukkot (Joden vieren Loofhutten). Een korte impressie. Engels gesproken.

Soekot-parade te Jeruzalem. In Jeruzalem vindt sinds 1956 de jaarlijkse Jeruzalem-parade van het Soekotfeest plaats. Onder de enkele tienduizenden wandelaars zijn duizenden christenen uit de hele wereld. Ze vieren het feest daar mee en marcheren door de straten van Jeruzalem met vlaggen van hun land en de Israëlische vlag. Zo betonen zij hun steun voor de staat Israël.


Impressie van de Soekot-parade in 2007. Duur 2 min 35 sec.

Hiermee schaduwen ze deels vooraf wat volgens de profeet Zacharia ooit alle volken zullen doen.
Zac 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. (HSV)

Toekomst. In de toekomst, na de verschijning van de Heer Jezus in de wereld, zal het feest gevierd worden volgens het voorschrift van Ezechiel 45:25. De overgebleven volkeren, die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, zullen in het vrederijk van Christus jaarlijks optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren (Zach. 14:16-19). Het volk dat niet op het Loofhuttenfeest verschijnt, zal door droogte worden geplaagd.

Bronnen

Website van het Joods Historisch Museum, artikelen Soekot, Loelav en Etrog.

Loofhuttenfeest, een feestweek van verbondenheid, nieuwsbericht op IsraelToday.nl, 18 sept. 2013.