Sopater

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sópater (= 'Heil des vaders) was een christen, afkomstig uit Berea, die met anderen de apostel Paulus op zijn derde zendingsreis uit Griekenland (Achaje) naar Klein-Azië (Asia) vergezelde.

Hij was de zoon van ene Pyrrhus.

Hnd 20:4 En hem vergezelden tot in Asia Sopater, de zoon van Pyrrhus, van Berea; van de Thessalonikers, Aristarchus en Secundus, Gajus van Derbe, Timotheus, en de Asiaten Tychicus en Trofimus. (TELOS)

De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is Σώπατρος Só-patros, van σῴζω, sózo = redden, helen, en πατήρ, patér = vader, en betekent "heil des vaders"[1] of "redder van zijn vader"[2]. In de uitspraak van Sópater ligt de klemtoon op So-. Het Strongnummer is 4986. De naam komt 1x voor in de Bijbel: Hand. 20:4.

Derde zendingsreis van Paulus

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Sopater' is op 28 mei 2018 verwerkt.

Voetnoot

  1. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.