Sorek

Uit Christipedia


Sorek was een beekdal in het land Israël. De naam verwijst naar de rivier en het dal ervan (wadi). Daar woonde de Filistijnse vrouw Delila, op wie de richter Simson verliefd werd.

De plaatsnaam betekent ‘uitgelezen wijnstokken’[1] of ‘edele druiven’[2], vgl. Jes. 5:2, Jer. 2:21, waar ‘edele wijnstok(ken)’ een verwante woord vertaalt. Zonder twijfel waren de edele wijnstokken daar overvloedig.

De plaatsnaam komt 1x voor in de Bijbel:
Ri 16:4 Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd (NBG51)
Kaart: het beekdal Sorek.

Volgens Hiëronymus lag Sorek in de nabijheid van Eleutheropolis, dus enige uren ten zuiden van Thimnath (Richt. 14: 1), in elk geval in de vertakkingen van het Filistijnse heuvelland, dat voor het gebergte Juda ligt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Sorek. Hieruit is op 26 april 2014 tekst genomen en verwerkt.