Naar inhoud springen

Sodom: verschil tussen versies

325 bytes toegevoegd ,  2 jaar geleden
k
geen bewerkingssamenvatting
kGeen bewerkingssamenvatting
Eén koning van Sodom wordt in de Schrift vermeld: [[Bera]], koning ten tijde van [[Abram]]. Tegen hem en vier andere Kanaänitische koningen trokken vier koningen uit het Oosten ten strijde. Sodom werd ingenomen, [[Lot]] en andere inwoners als gevangenen weggevoerd, maar later werden ze door Abram bevrijd. 
 
'''Zondigheid.''' In Sodom waren nauwelijks rechtvaardigen te vinden, minder dan tien (vgl. Gen. 18:32). De mannen van Sodom waren grote zondaars. <blockquote>''Ge 13:13 De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de HEERE.'' (HSV)</blockquote><blockquote>''Ge 18:20 Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar.'' (HSV)</blockquote>Het waren ''openlijke'' zondaars.<blockquote>''Jes 3:9  Hun gelaatsuitdrukking getuigt tegen hen. Zoals Sodom maken zij hun zonden [openlijk] bekend, zij verbergen [ze] niet. Wee hun ziel, want zij doen zichzelf kwaad aan.'' (HSV)</blockquote>Zo riepen ze Lot toe dat ze seks wilden hebben met de mannen die bij hem ingetrokken waren om te overnachten.<blockquote>''Ge 19:5  En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. (SV)''</blockquote>De zonden van Sodom die vermeld worden zijn: het seksueel wangedrag van de mannen (homoseksueel en/of biseksueel gedrag), de begeerte om de gasten van Lot te verkrachten (misdaad in groepsseks), trots en de verwaarlozing van armen en behoeftigen.<blockquote>''Eze 16:49 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet.'' (HSV)</blockquote><blockquote>''Jds 1:7 Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op dezelfde wijze als dezen hoereerden en ander vlees achterna gingen, daar liggen als een voorbeeld, doordat zij een straf van eeuwig vuur ondergaan.'' (TELOS)</blockquote>Het Nederlandse woord ''sodomie'' herinnert aan de [[ontucht]] van de mannen van Sodom. 
 
Het Nederlandse woord ''sodomie'' herinnert aan de [[ontucht]] van de mannen van Sodom. 
 
De vruchten van de Sodomieten, hun houding en werken, waren bittere vruchten: <blockquote>''De 32:32 Want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bittere trossen hebben zij.'' (HSV)</blockquote>'''Verwoesting.''' Om het slechte gedrag van hun burgers verwoestte God de steden Sodom en Gomorra door vuur en zwavel uit de hemel te laten neerkomen, nadat Lot en zijn gezin door twee engelen uit Sodom waren uitgeleid.<blockquote>''Lu 17:29 op de dag echter dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen.'' (TELOS)</blockquote>
 
[[Bestand:John Martin - Sodom and Gomorrah.jpg|geen|miniatuur|1029x1029px|''<nowiki/>'De verwoesting van Sodom en Gomorra', schilderij van John Martin (1789-1854), 1852'']]
[[Bestand:John Martin - Sodom and Gomorrah.jpg|geen|miniatuur|1029x1029px|''<nowiki/>'De verwoesting van Sodom en Gomorra', schilderij van John Martin (1789-1854), 1852'']]<blockquote>''Ge 19:28 Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven.'' (HSV)</blockquote>Bij de uitvoering van het Godsgericht kwam geen mensenhand te pas:<blockquote>''Kla 4:6 Groter is de ongerechtigheid van de dochter van mijn volk waw dan de zonde van Sodom, dat als in een ogenblik ondersteboven werd gekeerd, zonder toedoen van [mensen] handen.'' (HSV)</blockquote>Het resultaat wordt beschreven:<blockquote>''De 29:23 zeggen dat heel zijn land zwavel en zout, een brandplek, is; dat het niet wordt bezaaid, er niets op groeit en er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de HEERE omgekeerd heeft in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid'' (HSV)</blockquote>De plaats is thans waarschijnlijk bedekt door het water van de Dode Zee. De exacte ligging is echter onzeker. 
 
<blockquote>''Ge 19:28 Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven.'' (HSV)</blockquote>
 
Bij de uitvoering van het Godsgericht kwam geen mensenhand te pas:
 
<blockquote>''Kla 4:6 Groter is de ongerechtigheid van de dochter van mijn volk waw dan de zonde van Sodom, dat als in een ogenblik ondersteboven werd gekeerd, zonder toedoen van [mensen] handen.'' (HSV)</blockquote>
 
Het resultaat wordt beschreven:
 
<blockquote>''De 29:23 zeggen dat heel zijn land zwavel en zout, een brandplek, is; dat het niet wordt bezaaid, er niets op groeit en er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de HEERE omgekeerd heeft in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid'' (HSV)</blockquote>
 
De plaats is thans waarschijnlijk bedekt door het water van de Dode Zee. De exacte ligging is echter onzeker. 
 
Sodom wordt steeds verbonden met [[Gomorra]] in de vermeldingen van die vernietiging. Deze beide steden worden zowel in het O.T. als in de N.T. voorgehouden als een waarschuwend voorbeeld van Gods rechtstreeks handelen in oordeel (Gen. 14, 18, 19; 2 Petr. 2:6; Judas 7). In Jes. 1:10 was Israël zo diep gevallen, dat de profeet hen aanspreekt als 'gij oversten van Sodom', 'gij volk van Gomorra'. <blockquote>''Jes 1:9 Als de HEERE van de legermachten ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk geworden zijn.'' ''Jes 1:10  Hoor het woord van de HEERE, leiders van Sodom! Neem de wet van onze God ter ore, volk van Gomorra!'' (HSV)</blockquote><blockquote>''Jer 23:14 Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets afschuwelijks gezien: zij plegen overspel, met leugen gaan zij [hun weg] zij bemoedigen de kwaaddoeners, zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid. Zij allen zijn voor Mij als Sodom, en zijn inwoners als Gomorra.'' (HSV)</blockquote><blockquote>''Jes 13:19  Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeën, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. (SV)''</blockquote><blockquote>''Sef 2:9 Daarom, [zo waar] Ik leef, spreekt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Voorzeker, Moab zal als Sodom worden en de Ammonieten als Gomorra: een distelveld, een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid! De rest van Mijn volk zal hen plunderen, het overblijfsel van Mijn volk zal hen in erfelijk bezit nemen.'' (HSV)</blockquote>
Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.