Nieuwe pagina's

Nieuwe pagina's
bots verbergen | doorverwijzingen weergeven
(nieuwste | oudste) (50 nieuwere | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
 • 11 aug 2022 11:33Leviticus 6 (gesch | bewerken) ‎[520 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Leviticus commentaar}} In het kort: bepalingen omtrent verschillende offers. 1-7 De vergrijpen die men door het schuldoffer kon boeten. 8-13 Het vuur op het brandofferaltaar moet altijd blijven branden. 14-18 Wat met het meeloffer (spijsoffer) gedaan moet worden. 19-23 Het meeloffer voor de hogepriester bij diens zalving. 24-30 Wat voortvloeit uit de hoogheiligheid van het zondoffer. == Bron == ''Leidsche Vertaling (1914)''. Tekst van de samenvatting van...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 10 aug 2022 20:08World Mission Society Church of God (gesch | bewerken) ‎[6.197 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''World Mission Society Church of God''', afgekort WMS Church of God, is een niet-christelijke sekte, die is gesticht door de Zuid-Koreaan [https://en.wikipedia.org/wiki/Ahn_Sahng-hong Ahn Sahng-hong] (1918-1985). De leden geloven aan een God de Moeder naast God de Vader. God de Moeder is vleesgeworden in de Zuid-Koreaanse vrouw [https://en.wikipedia.org/wiki/Zahng_Gil-jah Zahng Gil-jah]. Ze menen ook dat Christus in de persoon van Ahn Sahng-hong is teruggeko...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 8 aug 2022 19:36Wijsheid (apocrief) (gesch | bewerken) ‎[5.114 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Wijsheid van Salomo''', ook wel Wijsheid (Latijn: ''Sapientia'') of het Boek der Wijsheid genoemd, is een apocrief boek dat in de oude Griekse vertaling van de Bijbel (Septuagint) voorkomt, maar niet in de canonieke Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament). == Apocrief == De protestanten beschouwen het boek als apocrief. Daarentegen beschouwen de katholieke en oosters-orthodoxe kerken het als gezaghebbend, ze rekenen het 'in tweede instantie' tot de canon:...') Label: Visuele tekstverwerker oorspronkelijk aangemaakt als "Wijsheid van Salomo (apocrief)"
 • 7 aug 2022 22:45Sport (gesch | bewerken) ‎[2.192 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Sport''' is de verzamelnaam voor “de oefeningen en ontspanning die vaardigheid en kracht vorderen en bevorderen, zoals roeien, fietsen, zwemmen, schaatsenrijden, worstelen, voetballen enz.“<ref>''Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal'' (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.</ref> De apostel Paulus vergelijkt zijn inzet voor de verspreiding van het evangelie met die van een hardloper in een renbaan. <blockquote>''1Co 9:23...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 2 aug 2022 18:30Taiwan (gesch | bewerken) ‎[3.762 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Taiwan''' of ''Republiek China'' is een eilandstaat met ruim 23 miljoen inwoners, gelegen ten oosten van China. Taiwan wordt door een overgrote meerderheid van landen niet als staat erkend wordt, omdat de Volksrepubliek China, het tweede en veel grotere China, Taiwan als een afvallige provincie ziet en zich tegen erkenning verzet. Taiwan heeft zichzelf nooit onafhankelijk verklaard. Taiwan heeft een christelijke minderheid die rond 4 tot 5% van de bevolking...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 2 aug 2022 16:02Leviticus 5 (gesch | bewerken) ‎[2.404 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Leviticus commentaar}} In het kort: de wet van het schuldoffer. 1-13 Welke overtredingen door een schuldoffer verzoend en welke dieren daarvoor gebruikt moeten worden. 14-19 Wanneer een schuldoffer in de vorm van een ram gebracht moet worden. == 1 == Le 5:1  Als nu een mens zal gezondigd hebben, doordat hij gehoord heeft een stem van de eedzwering, en hij is een getuige, hetzij dat hij gezien of geweten heeft; indien hij het niet te kennen geeft, zal hij...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 31 jul 2022 18:07Vicaris (gesch | bewerken) ‎[1.485 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''vicaris''' (van Lat. vicarius = plaatsvervanger) is plaatsvervanger van een kerkelijke ambtsdrager. Hij neemt het ambt of de bediening ter vervanging van de eigenlijke titularis waar. '''Rooms-Katholieke Kerk.''' Zo is in de Rooms-Katholieke Kerk de vicarus plaatsvervanger of helper van een paus, bisschop of priester. De 'bisschoppelijk vicarus' (of 'vicaris-generaal') is de vervanger van de bisschop. De 'apostolisch(e) vicaris' of 'vicaris apostolic...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 31 jul 2022 17:20Pastoor (gesch | bewerken) ‎[455 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''pastoor''' (van het Lat. ''pastor'' = herder) is in de Rooms-katholieke en de Oudkatholieke Kerk een priester aan wie door de bisschop de kerkelijke zorg over een parochie is toevertrouwd. Hij is het hoofd van een parochie en voorzitter van het parochiebestuur (kerkbestuur). De pastoor kan worden bijgestaan door een '''kapelaan''' (in Nederland) of '''onderpastoor''' (in Vlaanderen); ook genoemd ''parochievicaris''.') Label: Visuele tekstverwerker
 • 28 jul 2022 09:30Victorinus van Petavium (gesch | bewerken) ‎[2.651 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'miniatuur|500x500px|Een fresco van Sint Victorinus in Nova Cerkev, Slovenië. '''Victorlnus van Petavium''', ook '''van Pettau''', (gestorven 303/304) was een bisschop in de 4e eeuw, kerkelijk schrijver, martelaar onder de Romeinse keizer Diocletianus. Hij is de oudste Latijnse exegeet, die in aansluiting aan Origenes, maar zonder diens theologische denkbeelden te onderschrijven, vele commentaren schreef. Hij is ook gekend onder de...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 27 jul 2022 12:26Leviticus 4 (gesch | bewerken) ‎[4.806 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Leviticus commentaar}} == Samenvatting == In het kort: de wet van het zondoffer, voor zonden door afdwaling. 1-12 het zondoffer van de hogepriester. 13-21 het zondoffer der gemeente. 22-26 het zondoffer van een overste.') Label: Visuele tekstverwerker: omgeschakeld
 • 25 jul 2022 22:50Mattheüs 28 (gesch | bewerken) ‎[5.835 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Mattheüs commentaar}} == 28 == Mt 28:20  En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. (Telos) '''Eeuw.''' Gr. ''aioonos'', van ''aioon''. Dit woord heeft drie betekenissen<ref>''Grieks-Nederlands Lexicon'', onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. </ref>: 1. voor altijd, onafgebroken tijdperk, eeuwigheid; 2. de werelden, heelal; 3. tijdsperiode, eeuw. De meeste vertalingen hebben 'wereld'. Verscheidene vertalingen...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 25 jul 2022 13:56Jeremia 30 (gesch | bewerken) ‎[3.461 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '== 10 == Jer 30:10  Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des HEREN, en wees niet verschrikt, Israël, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt. (SV) '''Gij dan, vrees niet... en wees niet verschrikt.''' Die vrees en schrik zag Jeremia in vs. 5v. == 14 == Jer 30:14  Al uw liefhebbers hebben u vergeten, zij vragen niet n...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 25 jul 2022 11:29Emanuel Rutten (gesch | bewerken) ‎[3.149 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'miniatuur|342x342px|Emanuel Rutten (2014) '''Emanuel Rutten''' (geb. 1973) is een Nederlandse filosoof, verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en bekend door enkele door hem ontwikkelde Godsargumenten en door zijn publieke debatten met atheïsten. Hij werd opgevoed in een katholiek gezin en ging mee naar de kerk, maar het geloof zei hem niets. Toen hij wiskunde in Delft studeerde, was hij zó a-religieus dat hij...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 22 jul 2022 09:55Leviticus 3 (gesch | bewerken) ‎[274 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Leviticus commentaar}} == Samenvatting == In het kort: de wet van het dankoffer. 1-5 Hoe het dankoffer van runderen behandeld moet worden. 6-16 Desgelijks dat van kleinvee, hetzij, 6-11, van een schaap, hetzij, 12-16, van een geit. 17 Verbod op het eten van bloed of vet.') Label: Visuele tekstverwerker
 • 20 jul 2022 21:02Dalmanutha (gesch | bewerken) ‎[1.337 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Dalmanutha''', ook geschreven ''Dalmanuta'' of ''Dalmanoeta'', was een ons verder onbekende plaats aan het meer van Gennesareth, waar de Heer Jezus met zijn leerlingen eens heenvoer, nadat hij vierduizend mensen op wonderbaarlijke wijze voorzien had van brood en vis. <blockquote>''Mr 8:9  Het waren er nu ongeveer vierduizend; en Hij stuurde hen weg. Mr 8:10  En terstond ging Hij aan boord van het schip met zijn discipelen en kwam in de str...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 20 jul 2022 20:37Verantwoording (gesch | bewerken) ‎[1.956 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Verantwoording''' betekent:<ref>https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/verantwoording. Geraadpleegd 20 juli 2022.</ref> 1. het verantwoorden: iem. ter verantwoording roepen; verantwoording afleggen aan iem. rekenschap geven aan iem.; 2. verantwoordelijkheid. Ad 1. Als je iets kunt verantwoorden, kun je het rechtvaardigen of verdedigen. Je kunt bijvoorbeeld verantwoording afleggen, rekenschap geven aan een of meerdere personen. Je ku...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 18 jul 2022 20:04Katheder (gesch | bewerken) ‎[832 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''katheder''' is (1) een spreekgestoelte, vanwaar bijvoorbeeld een hoogleraar of predikant spreekt, of (2) hoogleraarschap, professoraat’.<ref>Bron:''Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal'' (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.</ref> '''Woord.''' Het woord is via het Latijns 'cathedra' gekomen van het Griekse 'kathédra' = zitplaats, van 'kata' (neer) en 'hedra' (zetel). Synoniem: leerstoel. Een katheder moet niet verward worden met...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 18 jul 2022 13:11Leviticus 2 (gesch | bewerken) ‎[4.724 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Leviticus commentaar}} == Samenvatting == In het kort: de wet van het spijsoffer (meeloffer). 1-3 Het meeloffer van bloem. 4-10 dat van verschillende soorten van gebak. 11-12 Het moet ongegist zijn; ook meeloffers van eerstelingen komen niet op het altaar. 13 zout bij het meeloffer. 14-16 Het meeloffer der eerstelingen. == 1 == Le 2:1  Als nu een ziel een offerande van spijsoffer den HEERE zal offeren, zijn offerande zal van meelbloem zijn; en hij zal ol...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 13 jul 2022 14:13Leviticus 1 (gesch | bewerken) ‎[3.760 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Leviticus commentaar}} == Samenvatting == In het kort: de wet van het brandoffer. 1-2 Een woord van Jahweh tot inleiding, tot Mozes gesproken vanuit de tent der samenkomst. 3-9 Hij verordent, hoe een brandoffer moet worden gebracht als het bestaat uit een rund, 10-13 uit een stuk kleinvee (geit, schaap), 14-17 uit gevogelte (tortelduif of jonge duiven). == 9 == Le 1:9  Doch zijn ingewand en zijn poten zal men met water wassen; en de priester zal dat all...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 11 jul 2022 17:02Ahikam (gesch | bewerken) ‎[1.737 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Ahikam''' of ''Achikam,'' de zoon van Safan de schrijver, voorkwam dat Jeremia ten dode werd overgegeven in het hand van het volk (Jer. 26:24). '''Naam.''' De Hebreeuwse maan is אחיקם, ''Achiyqam'', en betekent 'mijn broeder is gerezen'<ref>''Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen.'' Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige ''Online Bible Hebrew-En...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 11 jul 2022 15:01Jeremia 29 (gesch | bewerken) ‎[2.858 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == 7 == Jer 29:7  En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den HEERE; want in haar vrede zult gij vrede hebben. (SV) '''Vrede.''' Zie ook vs. 11: God zal de vrede van Israël teweegbrengen. == 11 == Jer 29:11  Want Ik weet de gedachten die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten van vrede en niet van kwaad, dat Ik u geve een einde en een verwachting. (CP<ref>Hertaling of...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 11 jul 2022 14:53Elasa (gesch | bewerken) ‎[1.643 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Elasa''' is de naam van vier Israëlieten genoemd in de Bijbel. '''Naam.''' De Hebreeuwse naam is אלעשׂה, ''Elasah'' (klemtoon op -El-) en betekent 'God heeft gemaakt' of 'God heeft gedaan'<ref>''Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen.'' Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige ''Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon'' van Larry Pierce. </ref>. De naam komt 6x voor in de B...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 10 jul 2022 17:52Johannes Purvey (gesch | bewerken) ‎[2.863 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Johannes Purvey''' (ca. 1353 - 1414), ook genoemd ''John Purvey'' en ''Johannes Puraeus'', was een Engelse leraar in de vrije kunsten en een leerling van John Wyclif. Om zijn christelijk geloof en om zijn kritiek op de toenmalige kerk moest hij lijden verduren. Hij moest veel lijden van de tegenpartij en de vijanden van de waarheid. In zijn jeugd had hij John Wycklif (ca. 1328 - 1384) tot onderwijzer, door wie hij in de gronden van...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 1 jul 2022 21:20Inquisitie (gesch | bewerken) ‎[2.279 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Inquisitie''' betekent eigenlijk 'opsporing' of 'onderzoek', van het Franse ''inquisition ='' onderzoek. Het woord heeft in het Nederlands vier betekenissen<ref>''Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal'' (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000. </ref>: 1. Onderzoek van overheidswege naar misdrijven. 2. Onderzoek naar met het geloof en/of de zeden strijdige opvattingen en daden. Synoniem: geloofsonderzoek. 3. Een vroeger in de rooms-...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 1 jul 2022 13:52Jeremia 28 (gesch | bewerken) ‎[1.146 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == Samenvatting == In 't kort: Jeremia en Hananja. 1-4 Aan Jeremia gewordt in de tempel, in veler bijzijn, Hananja’s profetie dat binnen twee jaar Babels overheersing een einde heeft, de tempelvaten, alsmede Jojachin en al de overige ballingen, terugkeren. 5-9 Hij neemt daarop het woord, zegt 'amen' op de profetie, maar herinnert zijn tegenstander eraan dat de oude profeten steeds onheil aankondigden, zodat een gunstige voorzegging pa...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 27 jun 2022 16:52Jeremia 24 (gesch | bewerken) ‎[760 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == Samenvatting == In het kort: de twee korven vijgen. 1-3 -Jeremia heeft na de wegvoering van Jojachin een gezicht van twee manden vijgen, waarvan hij, op de vraag van God, die van de ene voor zeer goed, die van de andere voor zeer slecht erkent. 4-7 Zo goed als de eerste, zullen de naar Babel weggevoerde Judeeërs gerekend en daarnaar behandeld worden. Ze zullen teruggebracht en gebouwd worden, en zij zullen zich tot God bekeren. 8-10...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 27 jun 2022 15:31Buz (gesch | bewerken) ‎[1.161 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Buz''' of ''Boez'' verwijst in de Bijbel naar 1. een zoon van Nahor. 2. een volksstam bij Edom. 3. een Gadiet. == Zoon van Nahor == Buz heette een van de zonen van Nahor en Milka (Gen. 22:21).geen|miniatuur|1045x1045px|''Buz was een zoon van de tweede Nahor. De kleur roze duidt vrouwen aan.'' == Volksstam == De afstammelingen van Buz, zoon van Nahor, worden naar hun vermoedelijke stamvader gezamenlijk 'Buz' genoe...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 27 jun 2022 15:01Magistraat (gesch | bewerken) ‎[624 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''magistraat''' is 1. een overheid, met name een stadsregering, 2. een overheidspersoon of 3. een rechterlijk ambtenaar<ref>''Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal'' (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000. </ref>. Het woord komt van het Latijnse ''magistratus''. ''Magistraatschap'' is het zijn van magistraat; synoniem: ''magistraatsambt''. Een magistraatspersoon is iemand die tot de magistraat, de overheid, behoort; synoniem: over...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 27 jun 2022 14:17Jeremia 27 (gesch | bewerken) ‎[2.021 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == 7 == Jer 27:7  En alle volken zullen hem, en zijn zoon, en zijns zoons zoon dienen, totdat ook de tijd zijns eigenen lands kome; dan zullen zich machtige volken en grote koningen van hem doen dienen. (SV) Zijn zoon. Evilmerodach) '''Zijns zoons zoon.''' De zoon van zijn zoon, een kleinzoon. Het is niet duidelijk wie deze kleinzoon is geweest. Volgens sommigen was het Belsazar.') Label: Visuele tekstverwerker
 • 25 jun 2022 11:17Egalitarisme (gesch | bewerken) ‎[2.011 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Egalitarisme''' is de overtuiging dat mensen gelijk zijn, of zouden moeten zijn, in hun rechten, kansen of uitkomsten en omstandigheden (welvaart). Verschillen tussen mensen zouden juist impliceren dat een persoon een groter recht op iets zou hebben dan de ander. De Engelse filosoof John Locke betoogde dat elk mens met rede begiftigd is en iedereen daarom met gelijke en onvervreemdbare rechten is geboren. Uit een dergelijke egalitarisme zijn onder andere...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 18 jun 2022 16:27Exodus 40 (gesch | bewerken) ‎[1.144 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Exodus commentaar}} == 5 == Ex 40:5  En u zult het gouden altaar ten reukwerk voor de ark der getuigenis zetten; dan zult u het deksel van de deur van de tabernakel ophangen. (CP<ref>Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling. </ref>) '''Voor de ark der getuigenis.''' De plaats wordt nauwkeurig aangewezen en is dus van belang. (Ook de plaatsen van het brandofferaltaar en het wasvat worden aangewezen, zie volgende verzen). M...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 18 jun 2022 16:05Exodus 39 (gesch | bewerken) ‎[1.301 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Exodus commentaar}} == Samenvatting == 1-31 Bericht omtrent de vervaardiging van de hierboven (Ex. 28), zowel voor de Hogepriester als voor de gewone priesters voorgeschreven heilige kleren. 32-43 Nadat al deze werken voltooid zijn, worden zij aan Mozes afgeleverd; deze beziet elk stuk in het bijzonder, vindt ze overeenkomstig het goddelijk bevel vervaardigd, en zegent nu het volk. == Bron == Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijse...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 17 jun 2022 10:32Ideologie (gesch | bewerken) ‎[1.410 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Een '''ideologie''' is "het geheel van ideeën dat ten grondslag ligt aan een politiek of filosofisch stelsel"<ref>VanDale.nl, s.v. [https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/ideologie Ideologie]. Geraadpleegd 17 juni 2022.</ref>. Een wens is de vader van de gedachte. Dit is een bekend gezegd. Een ideologie kan gebaseerd zijn op wensdenken<ref name=":0">[https://www.youtube.com/watch?v=G3jMxxjQP4w&t=1925s Transgenderism is the Fruit of Se...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 16 jun 2022 22:26Jeremia 25 (gesch | bewerken) ‎[4.954 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == 9 == Jer 25:9  Ziet, Ik zal zenden, en nemen alle geslachten van het noorden, spreekt de HEERE; en tot Nebukadnezar, de koning van Babel, Mijn knecht; en zal ze brengen over dit land, en over de inwoners ervan, en over al deze volken rondom; en Ik zal ze verbannen, en zal ze stellen tot een ontzetting, en tot een aanfluiting, en tot eeuwige woestheden. (CP<ref name=":0">Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Sta...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 16 jun 2022 19:14Jeremia 26 (gesch | bewerken) ‎[4.564 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Jeremia commentaar}} == 2 == Jer 26:2  Zo zegt de HEERE: Sta in het voorhof van het huis des HEEREN, en spreek tot alle steden van Juda, die komen om aan te bidden [in] het huis des HEEREN, al de woorden, die Ik u geboden heb tot hen te spreken, doe er niet een woord af. (SV) '''Sta in het voorhof.''' Ook de Heer Jezus heeft gestaan in het voorhof van de tempel te Jeruzalem om Gods woord door te geven. == 7 == Jer 26:7  En de priesters, en de profeten,...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 13 jun 2022 22:22Doper (gesch | bewerken) ‎[138 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Doper''' kan verwijzen naar: * iemand die de handeling van dopen verricht * Johannes de Doper.') Label: Visuele tekstverwerker
 • 31 mei 2022 21:25Ruth (gesch | bewerken) ‎[55 bytes]Jillis Roosken (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{dp}} *Ruth (boek) *Ruth (persoon)')
 • 31 mei 2022 13:04Tertius (gesch | bewerken) ‎[936 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Tertius''' was een christen, aan wie Paulus zijn brief aan de Romeinen dicteerde<ref>''Lexique grec (numéros Strong)'', onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia). </ref>. Hij was de amanuensis<ref>''Thayer's Greek—English Lexicon of the New Testament'' </ref>, de secretaris<ref>''Grieks-Nederlands Lexicon'', onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. </ref><ref>''Griechisch-Deutsch Strong...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 31 mei 2022 12:27Socipater (gesch | bewerken) ‎[1.841 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Socipater''', ook geschreven ''Sosipater'', was een bloedverwant van Paulus. In de brief aan de heiligen te Rome zendt de apostel diens groet. <blockquote>''Ro 16:21 U groeten Timotheüs, mijn medearbeider, en Lucius, Jason en Socipater, mijn verwanten.'' (Telos)</blockquote>'''Naam.''' De Griekse naam is σωσιπατρος, Sosipatros. De klemtoon ligt op -si-. De naam betekent "heiland van zijn vader", "red...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2022 21:59Lucius (gesch | bewerken) ‎[1.531 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Lucius''' is een naam in het Nieuwe Testament die verwijst naar een of twee mannen. '''Naam.''' De Griekse naam is λουκιος, Loukios. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep. De naam is van Latijnse oorsprong en betekent "licht, helder, wit"<ref>''Grieks-Nederlands Lexicon'', onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. </ref>. Het strongnummer is G3066. '''Lucius van Cyrene.''' In de gemeente te Antiochië was een profeet of lera...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2022 16:57Olympas (gesch | bewerken) ‎[866 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Olympas''' was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen aldaar. '''Naam.''' De Griekse naam is Ολυμπας, Olumpas, waarschijnlijk een samentrekking van Olumpios = "op de Olympus wonend"<ref name=":0">''Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon'', onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. </ref> of van ''Olumpiodoros'' = "Olympus-geschenk"<ref name=":0" />, "door de...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2022 16:33Nereus (gesch | bewerken) ‎[1.989 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Nereus''' was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen aldaar. '''Naam.''' De Griekse naam is Νηρευς, Nereus. De betekenis is onzeker, er zijn verschillende opgaven: "klomp"<ref>''Grieks-Nederlands Lexicon'', onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. </ref>, "lamp"<ref>''Online Bible Greek Lexicon'', onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2022 16:09Julias (gesch | bewerken) ‎[438 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Julias''' was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen aldaar. Het is ook mogelijk, dat men de naam ''Julia'' lezen moet, zodat de apostel niet aan een man, maar aan een vrouw, namelijk aan de echtgenoot van Filologus, zijn groet zendt.<blockquote>''Ro 16:15 Groet Filologus en Julias, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen bij hen.'' (Telos)</blockquote> == Zie ook == Julia') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2022 16:08Julia (gesch | bewerken) ‎[1.346 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Julia''' was een christin te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen aldaar. Het is ook mogelijk, dat men de naam ''Julias'' lezen moet, zodat de apostel niet aan een vrouw, maar aan een man, zijn groet zendt. '''Naam.''' De Griekse naam is Ιουλια, Ioulia. De mannelijke vorm van ''Julia'' is ''Julius'', een naam die in de Bijbel ook voorkomt. Beide namen betekenen "met zacht haar"<ref>''Grieks-Nederlands Lexicon'', ond...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2022 15:50Filologus (gesch | bewerken) ‎[917 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Filologus''', ook geschreven ''Philologus'', was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen aldaar. '''Naam.''' De Griekse naam is φιλολογος, Philologos, en betekent "liefhebber van het woord"<ref>''Grieks-Nederlands Lexicon'', onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. </ref> of "spraakzaam"<ref>James Strong, ''The Exhaustive Concordance of the Bible'' (1890). </ref>. In de Bijbel komt de naa...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2022 15:11Exodus 38 (gesch | bewerken) ‎[4.030 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Exodus commentaar}} == 1 == Ex 38:1  Hij maakte ook het brandofferaltaar van acaciahout; vijf ellen was de lengte ervan, en vijf ellen zijn breedte, vierkant, en drie ellen zijn hoogte. (CP)<ref name=":0">Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling. </ref> '''Drie ellen zijn hoogte.''' Het altaar was 2x zo hoog als de verbondskist en de tafel der toonbroden en 1½ x zo hoog als het reukofferaltaar. == 9 == Ex 3...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2022 10:43Patrobas (gesch | bewerken) ‎[1.162 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Patrobas''' was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen daar. '''Naam.''' De Griekse naam is πατροβας, Patrobas, een verkorte vorm van Patrobios, dit van πατήρ, patér (= vader) en βίος bíos (= leven). De naam betekent 'vaderlijk'<ref>''Grieks-Nederlands Lexicon'', onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. </ref> of, letterlijk genomen, 'waar v...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2022 10:29Hermas (gesch | bewerken) ‎[1.320 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Hermas''' was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen daar. '''Naam.''' De naam is Grieks, Ερμας, Hermas. Het is Dorisch voor ''Hermes'', de naam van een Griekse god. In de Bijbel komt de naam alleen voor, samen met 'Hermes', in Rom. 16:14.<blockquote>''Ro 16:14 Groet Asyncritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, en de broeders bij hen.'' (Telos) </blockquote>Volgens de...') Label: Visuele tekstverwerker
 • 30 mei 2022 10:10Flegon (gesch | bewerken) ‎[796 bytes]Kees Langeveld (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Flegon''' was de naam van een christen in Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen daar. Verder is hij ons onbekend. '''Naam.''' De Griekse naam is φλεγων, Phlegoon. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep: Flégon. De naam betekent 'brandend'<ref>''Grieks-Nederlands Lexicon'', onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. ''Thayer's Greek—English Lexicon of the New Testam...') Label: Visuele tekstverwerker
(nieuwste | oudste) (50 nieuwere | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.