Sport is de verzamelnaam voor “de oefeningen en ontspanning die vaardigheid en kracht vorderen en bevorderen, zoals roeien, fietsen, zwemmen, schaatsenrijden, worstelen, voetballen enz.“[1]

De apostel Paulus vergelijkt zijn inzet voor de verspreiding van het evangelie met die van een hardloper in een renbaan.

1Co 9:23 En ik doe alles ter wille van het evangelie, om er mededeelgenoot van te zijn. 1Co 9:24 Weet u niet, dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar een de prijs ontvangt? Loopt zo, dat u die verkrijgt. 1Co 9:25 En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles; dezen dan, opdat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke. 1Co 9:26 Ik loop daarom zo, niet als in onzekerheid; zo boks ik, niet alsof ik in de lucht sla; 1Co 9:27 maar ik kastijd mijn lichaam en breng het tot slavernij, om niet, nadat ik anderen heb gepredikt, zelf verwerpelijk te worden. (Telos)

Merk op dat hij zelfs verwijst naar de bokssport. In Hebr. 12 wordt de wandel van een gelovige vergeleken met een wedloop.

Heb 12:1 Daarom dan ook, daar wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, Heb 12:2 terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Heb 12:3 Want let op Hem die zo’n tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Heb 12:4 U hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde, (Telos)

We worden aangespoord om (1) last en zonde, die ons licht omstrikken (en ten val kunnen brengen), af te leggen, en (2) tijdens de wedloop op Jezus, ons voorbeeld, te zien, op Hem te letten.  

Zie ook

Olympische spelen

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.