Stachys

Uit Christipedia

Stachys was een christen te Rome. Paulus laat hem groeten in zijn brief aan de heiligen te Rome. Hij noemt hem "mijn geliefde".

De Griekse eigennaam is σταχυς, Stachus, en betekent "korenaar"[1]. Het strongnummer is G4720. De naam komt alleen voor in Rom. 16:9.

Ro 16:9 Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en Stachys, mijn geliefde. (Telos)

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.