Stadie

Uit Christipedia

Een stadie, meervoud stadiën, is een lengtemaat. 1 stadie = 100 vadem = ca. 185 meter. Het woord stadie komt van het Griekse woord stadion (onzijdig) of stadios (mannelijk)dat twee betekenissen heeft:

1. een afstand van ongeveer 185 meter
Joh 11:18  Bethanie nu was dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadien daar vandaan. (TELOS)
2. een renbaan
1Co 9:24 Weet u niet, dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar een de prijs ontvangt? Loopt zo, dat u die verkrijgt. (TELOS)
De meeste grotere Griekse steden hadden loopbanen waar renwedstrijden werden gehouden. De renbanen hadden een lengte van 600 Griekse voet, opgeteld ongeveer 185 meter. Bethanië lag ongeveer 15 stadiën, dat is ongeveer 2,8 km, van Jeruzalem.
Joh 11:18  Bethanie nu was dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadien daar vandaan. (TELOS)
Toen de discipelen op het meer van Galilea ongeveer 25 of 30 stadiën, dat is 4,5 of 5,5[1] kilometer, geroeid hadden, zagen ze Jezus over de zee naderbij komen.
Joh 6:19  En toen zij ongeveer vijfentwintig of dertig stadien hadden geroeid, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen, en zij werden bang. (TELOS)
Het dorp Emmaus lag zestig stadiën, dat is ruim 11 kilometer, van Jeruzalem.
Lu 24:13 En zie, twee van hen waren op diezelfde dag op reis naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was, genaamd Emmaus, (TELOS)
In de toekomst zal een gericht buiten de stad Jeruzalem plaatsvinden, waarbij enorm veel bloed vloeit. Het bloedbad reikt 1600 stadiën ver, dat is ongeveer 1600 x 185 meter = 296000 meter = 296 kilometer.
Opb 14:20  En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadien ver. (TELOS)
Het Nieuwe Jeruzalem, een hemelse stad, meet 12000 stadïën, dat is 2220 kilometer in de lengte, de breedte en de hoogte.
Opb 21:16  En de stad ligt in het vierkant, en haar lengte is even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok: twaalfduizend stadien; haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. (TELOS)
Vergelijk: wie met de auto van Amsterdam naar Lissabon rijdt, legt - volgens Google Maps - 2238 km af in ongeveer 21 uur en 7 minuten.

Bron

Grieks-Nederlands lexicon (Online Bible) s.v. Stadion of Strongs nummer 4712.

Voetnoot

  1. 25 stadiën x 185 meter = 4625 meter = 4,625 km. 30 stadiën x 185 meter = 5550 meter = 5,55 km.