Stater

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een stater (Gr. στατηρ, statèr) was een Griekse munt, die Petrus op aanwijzing van zijn Meester vond in de bek van een vis. Waarschijnlijk gaat het om een vierdrachmenstuk (tetradrachmon), met een tegenwaarde van vier drachmen, of twee dubbeldrachmen (twee didrachmen), of twee halve Joodse sikkels, of een Joodse sikkel. Een halve Joodse sikkel (sjekel) was het bedrag van de jaarlijkse tempelbelasting (Mt 17:27).

Het woord 'stater' wordt op één plaats in het Nieuwe Testament genoemd, in Mt. 17:27. De StatenvertalingHerziene StatenvertalingTELOS-vertaling en Naardense vertaling hebben ‘stater’, de NBG51-vertaling heeft ‘zilverstuk’, de Nieuwe Bijbelvertaling ‘vierdrachmenstuk’. De King James-vertaling heeft ‘piece of money’ (= geldstuk).

Oorspronkelijk was de stater een standaard Grieks gewicht. Later ging de gewichtsterm verwijzen naar de munt tetradrachmon, het vierdrachmenstuk. Dit is waarschijnlijk het geldstuk waarnaar 'stater' in Matth. 17:27 verwijst, zie hierna. 

Munten uit de oudheid. Van elke munt wordt voor- en achterzijde getoond. Op de eerste rij zijn tetradrachmen (staters) te zien.

In Kapernaüm vroegen belastingontvangers Petrus naar de eventueel door zijn rabbi verschuldigde tempelbelasting. Deze kwam overeen met een didrachmen. De Heer Jezus laat zijn leerling door een wonder het dubbele vinden, een stater, die de waarde van vier drachmen ofwel twee didrachmen had.

Mt 17:24  Toen zij nu in Kapernaum gekomen waren, kwamen de ontvangers van de didrachmen naar Petrus toe en zeiden: Betaalt uw meester de didrachmen niet? Hij zei: Jawel. Mt 17:25 En toen hij in het huis was gekomen, was Jezus hem voor en zei: Wat denk je, Simon, van wie heffen de koningen van de aarde tol of belasting: van hun zonen of van de vreemden? Mt 17:26 Toen hij nu zei: Van de vreemden, zei Jezus tot hem: Dan zijn de zonen vrij. Mt 17:27 Opdat wij hen echter geen aanstoot geven, ga naar zee, werp een vishaak uit en neem de eerste vis die bovenkomt, en als je zijn bek opendoet, zul je een statervinden; neem die en geef hem hun voor Mij en jou. (TELOS)