Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK)

Uit Christipedia

Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) is een christelijke, interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. De medewerkers en het bestuur van SDOK doen dit vanuit hun geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

SDOK is een zelfstandige Nederlandse organisatie, maar is onderdeel van een groter internationaal netwerk van zusterorganisaties. In Engelstalige landen dragen deze zusterorganisaties meestal de naam 'Voice Of the Martyrs' (VOM, ‘Stem der martelaren’).

Het werk van SDOK ontstond in de jaren zestig van de 20e eeuw. Het getuigenis van de Roemeense predikant Richard Wurmbrand, die zelf veertien jaar gevangen zat vanwege zijn geloof bracht wereldwijd mensen in beweging. Als gevolg hiervan ontstond het werk van SDOK in 1966.

De missie van SDOK is: een stem zijn van de vervolgde kerk en daarnaast christenen wereldwijd aanmoedigen tot verbondenheid met hun vervolgde broeders en zusters.

De zusterorganisaties delen informatie en verhalen uit de verdrukte kerk, en maken gebruik van elkaars netwerk van plaatselijke projectpartners in de landen waar verdrukking en vervolging is.

SDOK geeft onder de titel STEM van vervolgde christenen een gratis periodiek uit. De stichting kent ook een Kidsclub.

Meer informatie

Website van SDOK: www.SDOK.nl

Kidsclub van SDOK: http://www.stefweb.nl/

Bron

STEM, september/oktober 2014, blz. 12.