Stichting ETZ Media (ETZ) is een uitgever en leverancier van evangelisatiehulpmiddelen. Om christenen te ondersteunen in hun getuigenis geeft ETZ traktaten, kaarten, menukaarten en andere materialen uit. Haar belangrijkste taak is dan ook het ontwikkelen, publiceren en verspreiden van evangelisatiemateriaal. Verder ondersteunt de stichting projecten die met lectuurzending te maken hebben.

ETZ is een afkorting van Evangelische Tractaatzending, die naam van de stichting vóór het jaar 2020.

Winkel. ETZ Media is eigenaar van christelijke boek- en muziekhandel De Schuilplaats, die in 1982 werd geopend.

Nieuwsbrief. De nieuwsbrief van de ETZ heet Evangelisatie Appèl.

Werkers. De meeste werkers (ca. 40 in het jaar 2016) van de ETZ zijn vrijwilligers.

Geschiedenis

De stichting Evangelische Tractaatzending werd in 1962 opgericht in Zandvoort, een stad in Nederland. De oprichters stelden als doel de verspreiding van het Evangelie en het bevorderen van evangelisatiewerk. Daartoe werden het volgende werk verricht: voor het uitgeven van traktaten, daarnaast onder meer advertentie-zending en verspreiding van Bijbels en christelijke lectuur.

In 1982 opende de Stichting ETZ daarbij de christelijke boekhandel De Schuilplaats in Alblasserdam.

Op 1 januari 2020 ging de Evangelische Tractaat Zending verder onder de naam ETZ Media, omdat de uitgaven steeds diverser werden en de activiteiten meer omvatten dan het uitbrengen van traktaten.

Bronnen

Over ons, Traktaat.nl, geraadpleegd 1 maart 2016. Internetadres sinds 1 jan. 2020: https://www.etzmedia.nl/over-etz-de-schuilplaats

Stichting ETZ gaat verder onder de naam ETZ Media, ETZmedia.nl. Geraadpleegd 10 feb. 2020.

Meer informatie

www.ETZmedia.nl. Voorheen: www.traktaat.nl

www.Schuilplaats.org