Stichting Steun Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs

Uit Christipedia

De stichting Steun Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs (EBO) is een Nederlandse stichting gericht op het bevorderen van Bijbelgetrouw onderwijs.

Zij bevordert Bijbelgetrouw onderwijs door:

  • Materiële steun: (gedeeltelijke) financiering van de aanloopkosten van verschillende scholen (gedeeltelijk). Dit betrof zowel scholen voor voorgezet onderwijs als scholen voor basisonderwijs.
  • Immateriële steun: informeren, uitdagen, toerusten, op weg helpen van belangstellenden (leerkrachten, ouders, zondagsschoolwerkers) door middel van een nieuwsbrief, toerustingsdagen, lesbrieven, lezingen en andere middelen om Bijbelgetrouw onderwijs te bevorderen.

Sinds 2014 richt de stichting zich vooral op immateriële steun.

Meer weten

Website www.bijbelvast.nl

Bron

Beleidsplan 2014-2020, http://bijbelvast.nl/wp-content/uploads/2015/07/beleids-opzetje.pdf. Geraadpleegd op 10 nov. 2017.