Telos-vertaling

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf TELOS-vertaling)

De Telos-vertaling is een in 1982 uitgegeven leesbare en betrouwbare woordelijke vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands. In 2018 verscheen een heruitgave met gemoderniseerde spelling.

De Telos-vertaling bevat korte inleidingen tot de Bijbelboeken; verhelderende voetnoten, die afwijkende varianten in de grondtekst of alternatieve vertaalmogelijkheden vermelden; en Schriftverwijzingen in de kantlijn. In deze uitgave is verder opgenomen: een woordenlijst van enkele belangrijke woorden; een beschrijving van maten, gewichten, geldsoorten en Joods partijen; een overzicht van de familie van Herodes; een overzicht van het leven van Christus; een tijdtafel van het Nieuwe Testament. De uitgave is zeer geschikt voor bijbelstudie. 

Hieronder voorbeeldpagina's:

Deze uitgave van het tweede deel van de Bijbel is de vijfde herziening van de zg. Voorhoeve-vertaling. De modernisering van het Nederlands van de Voorhoeve-vertaling werd voortgezet. Aan de herziening hebben Schriftgetrouwe vertalers gewerkt: J. Klein Haneveld, W.J. Ouweneel, H.P. Medema en G.H. Kramer, allen indertijd behorend tot de beweging van Vergadering van Gelovigen. Zij hielden vast aan uit het uitgangspunt van een woordelijke vertaling: 

Elk Bijbelboek is voorzien van een korte inleiding. Hierboven bijvoorbeeld tot de brief aan de Filippiërs.

"De wens zoveel mogelijk lezers te bereiken mag niet ten koste gaan van de nauwkeurigheid van de vertaling. Bijbelvertaalwerk dat uitgaat van de woordelijke, volledige inspiratie van de Schrift ... zal grote eerbied hebben voor elk afzonderlijk woord van de grondtekst en dus ook zo veel mogelijk woord voor woord willen vertalen’. (Uit: Voorwoord van de Telos-vertaling)

Een vertaler: 

"Wij wilden de tekst niet dwingen, we wilden de tekst óns laten dwingen. Onbevangen de woorden van het Woord lezen, en liever verlegen worden dan even snel onze eigen theologie in de vertaling stoppen. Laat het niet overdreven klinken - maar je voelde als het ware de adem van God door de woorden heen. Of juist ook de totale menselijkheid: de grammaticale ‘slordigheden’ van het boek Openbaring of in de tweede Brief aan de Korinthiërs maakte ons ervan bewust dat er iets gebéurde met de bijbelschrijvers: de tekst ging dwars door hen heen. En door ons óók." (H.P. Medema, 28 nov. 2012[1])

Als brontekst gebruikten de vertalers de uitgave van het Griekse Nieuwe Testament van K. Aland e.a. (3e uitg., 1975). De TELOS-vertaling is een uitgave van uitgeverij Medema, onderdeel van een groep uitgevers onder de naam Telos (Grieks: doel). Er is een combinatie-editie uitgegeven van de Voorhoeve-vertaling van het Nieuwe Testament met de NBG 1951 vertaling van het Oude Testament. 

In 2012 maakte uitgeverij Medema, die in 2009 was overgenomen door uitgeverij Jongbloed, bekend dat de uitgave en verkoop van de Telos-vertaling zouden stoppen. In 2013 kocht de Nederlandse Grace Foundation de voorraad Telos-bijbels op en biedt ze voor een zeer lage prijs aan. De rechten van de vertaling zijn bij de Stichting Telos ondergebracht.

In 2018 bracht uitgever Grace Publishing House een heruitgave op de markt. In deze uitgave is de spelling gemoderniseerd, bijvoorbeeld 'vijgeboom' is 'vijgenboom' geworden.

Bron

Telos-vertaling, 1982: voorwoord.

Voetnoot

  1. Henk Medema, Telos: Het Einde, op Medema.nl, 28 nov. 2012