TRIN (organisatie)

Uit Christipedia

TRIN (Touch, Reach and Impact the Nations, lett. raak aan, bereik en beïnvloed de naties) is een charismatisch-evangelische internationale organisatie die ernaar streeft "om de onaangeraakten aan te raken, de onbereikten te bereiken, de ontmoedigden te bemoedigen en de onwetenden te onderwijzen in de persoon, liefde en kracht van Jezus Christus."[1] TRIN is ontstaan vanuit een visie die de oprichter en eerste directeur, de Nederlander Mattheus van der Steen, in 1999 in het oorlogsgebied Kosovo ontwikkelde[2].

TRIN helpt onder andere wezen, weduwen, straatkinderen & aids baby's en steunt plaatselijke en internationale organisaties. TRIN zendt teams uit die getraind worden "om leven en vrijheid te ontvangen en aangemoedigd te worden om hun gaven en talenten te ontdekken, te gebruiken en te ontwikkelen."[1].

TRIN wil mensen niet alleen helpen en bemoedigen, maar zo ook bijdragen aan "een radicale verandering in het gebied waar ze wonen"[1].

Om de naties te beïnvloeden wordt, in samenwerking met de plaatselijke bevolking en verschillende kerken, campagnes opgezet "om de duizenden te bereiken en in contact te brengen met het evangelie van de liefde van Jezus, waardoor de Heilige Geest de ruimte krijgt mensen aan te raken door wonderen en tekenen"[1]. In Nederland organiseert TRIN sinds oktober 2005 zogenaamde Firenights. Ook in de Verenigde Staten en Oeganda worden deze avonden georganiseerd.

De grootste door TRIN belegde conferentie is Heaven on Earth, een jaarlijks evenement dat op zijn hoogtepunt duizenden bezoekers trok. In 2011 werd de conferentie afgeblazen wegens te weinig deelnemers.

TRIN verwacht (anno 2010) een opwekking in Nederland[2]. De sleutel hiervoor is volgens de organisatie samenwerking en eendracht tussen kerken. In 2010 startte TRIN een campagne om 1000 'revivalists' (opwekkingspredikers) te mobiliseren. Deze moeten een miljoen bekeerlingen in Nederland winnen[3].

Beoordeling

De evenementen die TRIN in Nederland organiseert zijn zeer omstreden en worden tevens bejubeld. Ze vertonen overeenkomsten met de Lakeland-uitstorting, die Mattheus van der Steen, een vooraanstaande leider van TRIN, "de meest pure vorm van opwekking" noemde[4]. De Stichting Heart Cry, die eveneens opwekking nastreeft, waarschuwde in 2009 tegen het risico van occulte belasting en geestelijk vastlopen als gevolg van handopleggingen en zalvingen in TRIN-samenkomsten[5].  

Bronnen

  • Website van TRIN: www.TRIN.nl (bestond op 9 juli 2020 niet meer).
  • Zie ook voetnoten

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Zie de pagina op de website van TRIN waarin visie en doel van de organisatie zijn geformuleerd. (Pagina bestond op 9 juli 2020 niet meer).
  2. 2,0 2,1 Video 'Wat is TRIN', op Vimeo.com, geupload 5 juni 2009. (Bestond op 9 juli 2020 niet meer).
  3. Verslag van een TRIN-bijeenkomst in febr. 2010, gepubliceerd op UitdagingOnline.nl dd. 19 febr. 2010. Op 28 aug. 2020 was het verslag niet meer op de site te vinden.
  4. Bron: een kritische video die een verband legt tussen TRIN en de Lakeland-uitstorting op Youtube.com, 10 minuten, Nederlands). Later is deze video weggehaald.
  5. Artikel 'Oppassen voor occulte belasting door TRIN', op KerkNieuws.nl dd. 22 juni 2009