Talliet

Uit Christipedia

Een talliet (ook gespeld tallit; ook genoemd talles) is in het jodendom een gebedssjaal: een omzoomd vierhoekig kleed dat door mannen gedragen wordt tijdens het ochtendgebed.  

Schilderij 'Rabbi met gebedssjaal' van Isidor Kaufman (1853-1921)


Het dragen van een gebedssjaal of keppel tijdens het gebed is onverenigbaar met het Nieuwtestamentische voorschrift dat mannen ongedekt tot God hebben te bidden. Zie hoofdbedekking.

Meer informatie

Artikel Talliet op Wikipedia

Bronnen

Artikel Talliet op Wikipedia