Tanaïeten

Uit Christipedia

Tanaïeten, of naar het Hebreeuws Tanaïem, waren geleerden in Israël (Palestina) die zorgden voor de totstandkoming van de Misjna (de schriftelijke vastlegging van de mondeling overgeleverde verklaring van de wet van Mozes), in de periode ca. 1 - ca. 200.

Zij vormden enkele geslachten van Schriftgeleerden ná de Sofriem (generaties van Schriftgeleerden in de laatste eeuwen voor Chr.) en vóór de Amoraïeten (geleerden in de tijd van ca. 200 – ca. 500).