Tartan

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tartan of Thartan was de veldheer van de Assyrische koningen Sargon en Sanherib.

Jes 20:1 In het jaar, toen Tartan naar Asdod kwam, als hem Sargon, de koning van Assyrie gezonden had, toen hij krijg voerde tegen Asdod, en het innam; (SV)

De Hebreeuwse naam is תרתן, Tartan. De naam is een titel van een veldmaarschalk, generaal of bevelhebber in het Assyrische leger[1]. Het Strongnummer is 08661.

Luther, de Statenvertaling en de Engelse King James vertaling laten het woord in Jes. 20:1 onvertaald. De Leidse vertaling heeft "de Tartan". De NBG51-vertaling heeft "veldmaarschalk", de Naardense Bijbel "maarschalk". De Willibrordvertaling, Herziene Statenvertaling heeft "opperbevelhebber". De Groot Nieuws Bijbel vertaalt met "onderkoning", Obbink met "legeroverste". De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 vertaalt: "een van zijn hoogwaardigheidsbekleders, de tartan".

De naam wordt op twee plaatsen in de Bijbel genoemd: 2 Kon. 18:17 en Jes. 20:1

2Kon 18:17  Evenwel zond de koning van Assyrie Tartan, en Rabsaris, en Rabsake, van Lachis tot den koning Hizkia, met een zwaar heir naar Jeruzalem; en zij togen op, en kwamen naar Jeruzalem. En als zij optogen en gekomen waren, bleven zij staan bij den watergang des oppersten vijvers, welke is bij den hogen weg van het veld des vollers. (SV)

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.