Techniek

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Techniek is (1) het beheersen en manipuleren van de schepping door de mens en (2) de middelen die het beheersen en manipuleren heeft voorgebracht (machines, radio, auto, tv, hijskraan). Het woord techniek is afgeleid van het Griekse woord woord 'τέχνη', 'kunst'. Technologie betekent letterlijk de kunde van de techniek. De kunde van het beheersen en manipuleren van de levende natuur heet biotechnologie. De termen technologie en techniek worden vaak door elkaar gebruikt.

Oogheelkunde en de bijbehorende medische technologie bijvoorbeeld vermeerdert het vermogen om gebreken en kwalen aan ogen te verhelpen en hulpmiddelen in te zetten.

Olifant krijgt contactlens

In dierentuin Artis loopt de eerste olifant in Europa met een contactlens. Olifant Win Thida kreeg de lens nadat ze dinsdag tijdens het spelen met andere olifanten een tak in haar oog had gekregen. Daardoor was het hoornvlies van het dier beschadigd. Het duurde ongeveer een uur om de contactlens aan te brengen. Volgens Artis is de wond op het hoornvlies aan het genezen en loopt olifant Win Thida alweer tussen de andere olifanten.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht  van 25 januari 2012

Technologische en technische vooruitgang opent en vermeerdert mogelijkheden om goed of kwaad te doen. Een vliegtuig bij voorbeeld kan gebruikt worden om personen snel te vervoeren, het luchtvaartuig kan echter ook gebruikt worden om bommen af te werpen. Een vliegtuig kan gebruikt worden om een bosbrand te bestrijden door bluswater vanuit de lucht uit te storten, het vaartuig kan ook gebruikt worden om een bevolking met giftig gas te bestoken. Internet kan gebruikt worden om gemakkelijk een netwerk van lotgenoten op te zetten, maar het kan ook gebruikt worden om een verstoring van de openbare orde (rel) te organiseren. Internet kan gebruikt worden om snel een geldelijke gift over te maken, maar ook om iemands persoonlijke inlogcode voor internetbankieren te ontfutselen en vervolgens zijn of haar bankrekening te plunderen.

Technologische vooruitgang vermeerdert de macht en tevens onmacht van mensen. Oorlogsvliegtuigen vermeerderden de macht van legers en de onmacht van de bevolking, die voor haar veiligheid niet langer kon volstaan met een groot leger, bewaakte grenzen of muren.  

Ontwikkeling

In het verleden verschafte de technologie aan de mens hulpmiddelen om zijn omgeving te veranderen. Thans brengt de technologie middelen voort waarmee de mens zichzelf, individueel of als soort, kan veranderen; zijn denkvermogen, stofwisseling, nageslacht.

Animatiefilms worden steeds realistischer en menselijke figuren worden steeds realistischer uitgebeeld. De volgende video laat zien hoe menselijke beweging, ook de beweging van het gezicht, geregistreerd wordt en omgezet in animatie: video (4 minuten, Engels, Youtube). De volgende video laat de realistische animatiefiguur Emily aan het woord over het bedrijf Image Metrics, dat zich toelegt op animatie: video (2 minuten, Engels, Youtube)

Op militair gebied wordt steeds meer computertechniek toegepast en denkt men na over nieuwe middelen en manieren om oorlog te voeren. De Amerikanen ontwikkelen robots die bij militaire vervoer en militaire handelingen kunnen assisteren.

De mogelijkheden van individuele mensen worden al groter dankzij de techniek: bijvoorbeeld de kunsthand die door onze gedachten via ons zenuwstelsel aangestuurd wordt, de verlamde die door zijn gedachten, die gescand worden en omgezet worden in instructies waarmee een rolstoel bestuurd kan worden.

Toekomst

Technologen vragen zich af welke toekomst de nieuwe technologie zal brengen. Een hemel op aarde? Of een hel op aarde? Of een mensheid die in staat is te evolueren met de uitdagingen die op haar afkomen?

De ontwikkeling van de techniek vergroot de macht van de gevallen mens zowel ten goede als ten kwade. Voor christenen rijst de vraag in hoeverre de gevallen mens met zijn techniek zelf bijdraagt aan de rampspoed die zich in de eindtijd zal voordoen.

Ge 11:4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Ge 11:5 Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, Ge 11:6 en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. (NBG51)

Mr 13:20 En als de Heer die dagen niet had verkort, zou geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen verkort. (Telos)

Meer informatie

Billy Crone, The Final Countdown Tribulation Rising. Vol.2: Modern Technology. Uitgever: Get a Life Ministries, 10 oktober 2019. Pagina's: 316. Moderne technologie in het licht van onvervulde Bijbelse profetie.

Billy Crone: The Antichrist and the Surveillance State. Youtube.com: Prophecy Watchers, 12 mrt 2020. Duur: 28 min. 31 sec. Gesprek met Billy Crone over moderne technologische ontwikkelingen in het licht van onvervulde Bijbelse profetie: 5G en het internet van dingen, surveillance door middel van camera's, de technische controle van burgers in China, deep fake video's, het overwinnen van de taalbarrière in real-time menselijke communicatie door vertaalsoftware.