Teen Challenge is een internationale christelijke organisatie, die zich onder meer bezig houdt met evangelisatie onder jongeren, hulp aan drugs- en alcoholverslaafden en randgroepjongeren (bendeleden). Teen Challenge is in 1958 voortgekomen uit het evangelisatiewerk van de destijds 26-jarige Amerikaanse pinksterprediker David Wilkerson onder randgroepjongeren in New York City. Het drugsrehabilitatieprogramma van Teen Challenge is één van de meest succesvolle ter wereld.

Het doel van Teen Challenge is om jongeren met moeilijkheden te zien groeien tot volwassen christenen, die actief zijn in de plaatselijke kerk en nuttige burgers in de samenleving. Volgens Teen Challenge is een goed evangelisatieprogramma het beste drugspreventieprogramma. Daarom wordt in rehabilitatiecentra, koffiebars en crisiscentra de nadruk gelegd op discipelschapstraining. Door de hulp en uitnodigingen van plaatselijke kerken zijn teams van Teen Challenge werkzaam geweest in kerken, universiteiten, middelbare scholen, gevangenissen, verscheidene conferenties en op de straat.

Europe Teen Challenge werd in 1969 in Den Haag opgericht. Europe Teen Challenge is een overkoepelend orgaan dat Teen Challenge Nederland ondersteunt. Teen Challenge Nederland is verbonden aan de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Meer informatie

Internationale website: www.TeenChallenge.com

Teen Challenge Nederland: www.TeenChallenge.nl