The Gideons International

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

The Gideons International is een vereniging van gelovige zakenmensen, zelfstandigen en leidinggevenden die zich inzetten voor de verspreiding van Gods Woord, de Bijbel. De vereniging is in 1898 opgericht door Amerikaanse zakenlieden met als doelstelling bijbelverspreiding als middel tot evangelieverkondiging. The Gideons International telt inmiddels wereldwijd 285.000 vrijwilligers (anno 2009). Het hoofdkantoor van de vereniging bevindt zich in de Verenigde Staten. De meeste leden wonen buiten de VS.

Het doel van de Gideons is de Here Jezus Christus bekend te maken en daarmee anderen voor Hem te winnen. Zij streven hun doel na door:

  • het plaatsen van Bijbels en Nieuwe Testamenten in hotels, motels en vakantieverblijven;
  • het uitreiken van Gods Woord in scholen van het voortgezet en beroepsonderwijs, in universiteiten, ziekenhuizen, kazernes en gevangenissen;
  • het geven van het Nieuwe Testament tijdens een persoonlijk of zakelijk gesprek

De hoofdpijler van de arbeid is het gebed.

De Gideons verspreiden Gods Woord in 180 van de 223 bestaande landen in de wereld. Ze delen de bijbels uit in vrije (of open) landen, niet in gesloten landen waar het evangelie niet vrij verkondigd mag worden. De verspreiding van Gods Woord in gesloten landen laten zij over aan organisaties als Open Doors.

Alle Bijbels en Nieuwe Testamenten worden gratis uitgedeeld.

De vrijwilligers verspreiden jaarlijks gemiddeld 50 miljoen Bijbels en Nieuwe Testamenten, dit is gemiddeld 95 exemplaren per minuut. In 2008 werden 80 miljoen Bijbels en Nieuwe Testamenten uitgedeeld, dat is gemiddeld 152 per minuut.

Gods Woord wordt uitgedeeld in 80 verschillende talen.

Elke euro die de Gideons ontvangen als gift voor de bijbelverspreiding, komt geheel ten bate van dit doel. De leden betalen zelf de kosten van afdeling en dragen door hun contributie bij aan de uitgaven op international niveau. Zo worden de salarissen van de bezoldigde medewerkers van de organisatie in de Verenigde Staten betaald door de vrijwilligers van de Gideons.  

In kerkdiensten en andere samenkomsten van de gemeente geven de Gideons voorlichting over hun werk en geven zij getuigenissen door van mensen wier leven door het lezen van de Bijbel is veranderd.

Jes 55:11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, [ook] zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn [in] hetgeen, waartoe Ik het zende. (SV)

Verwante organisaties

Meer informatie