Tideal

Uit Christipedia


Tideal of Tidal (Eng. Tidal) was de naam van een koning die in de Schrift tweemaal wordt aangeduid als ‘koning der volken’, Gen. 14:1,9. Hij was een bondgenoot van Kedorlaomer, de koning van Elam. Zij namen Lot gevangen en werden verslagen door Abraham.

De naam Tideal komt twee maal in de Schrift voor (Gen. 14:1,9) en betekent “grote zoon”[1].

Hij was waarschijnlijk het hoofd van verscheidene (nomaden)stammen, in Genesis ‘gojiem’, heidenvolken, genoemd. De Engelse Revised Version vertaalt door ‘koning van Goiim’.

Hij trok met Kedorlaomer en twee andere koningen op tegen vijf Kanaänitische koningen, die van Kedorlaomer waren afgevallen.
Ge 14:1 In de dagen van Amrafel, de koning van Sinear, Arioch, de koning van Ellasar, Kedor-Laomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning van de heidenvolken, gebeurde het Ge 14:2 dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birsa, de koning van Gomorra, [tegen] Sinab, de koning van Adama, [tegen] Semeber, de koning van Zeboïm en [tegen] de koning van Bela, het [tegenwoordige] Zoar. (HSV)
Ze namen Sodom in, waar Lot woonde en namen Abrahams neef gevankelijk mee. Abraham kwam Lot te hulp, versloeg Tideal en de andere koningen van het oosten en bevrijdde Lot.
Route van Tideal (groen) in de veldtocht tegen de Kanaäitische koningen

Voetnoot

  1. Aldus Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.