Tigris

Uit Christipedia


Tigris, ook genoemd Tiger of naar het Hebreeuws Hiddekel, is een van de beide hoofdrivieren van Tweestromenland (Mesopotamië). De andere is de rivier Eufraat.

De beide hoofdrivieren van Tweestromenland. De Tigris stroomt ten oosten van de Eufraat.
De Tigris is een van de vier rivieren die bij de hof van Eden was afgesplitst.
Ge 2:10 Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier [hoofdstromen]. [...] Ge 2:14 En de naam van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. (HSV)
De Tigris stroomt door Mosul, een stad in Irak. Mosul ligt op de plaats waar vroeger Ninevé lag.
Daniël schrijft:
Da 10:4 Op de vierentwintigste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. (HSV)
Da 10:4 En op den vier en twintigsten dag der eerste maand, zo was ik aan den oever der grote rivier, welke is Hiddekel. (SV)