Timnath-Serah

Uit Christipedia

Timnath-Serah, Thimnath-serah, Timnat-serach, Thimnath-seres, Timnat-cheres, Thimnath-Chéres of Timnath Heres was de stad in Efraïm die aan Jozua, de aanvoerder van Israël, werd geschonken als erfdeel.

Joz 19:50  Naar den mond des HEEREN gaven zij hem die stad, welke hij begeerde, Thimnath-serah, op het gebergte van Efraïm; en hij bouwde die stad, en woonde in dezelve. (SV)

Naam. De Hebreeuwse namen zijn תמנת סרח, Thimnath serach, en תמנת חרס, Thimnath seres. De naam betekent: "aandeel der zon"[1], "deel van de zon"[2] of "overvloedig aandeel"[2][1] of "overtollig aandeel"[1]. De naam eindigend op 'serach', komt 2x voor, de naam met 'seres' 1x. Het Strongnummer is H8556.

Ligging. De stad lag in het gebergte Efraïm ten noorden van de heuvel van Gaäs waar hij is begraven.

Joz 24:30  Zij begroeven hem in het gebied [dat] zijn erfelijk bezit [was], in Timnath-Serah, dat in het bergland van Efraïm ligt, ten noorden van de berg Gaäs. (HSV)
Ri 2:9  en zij hem begraven hadden in het gebied [dat] zijn erfelijk bezit [was], in Timnath-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van de berg Gaäs, (HSV)
Ligging van Timnath-Serah (Timnath Heres), onderaan op de kaart

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835). Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. 2,0 2,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.