Tirhaka

Uit Christipedia

Tirhaka of Taharka was een Koesjitische koning van Egypte, het derde lid van de 25e ('Koesjitische') dynastie. Hij regeerde 690-664 v.C.[1][2] Hij wordt in de Bijbel genoemd in 2 Kon. 19:9 en Jes. 37:9.

De Hebreeuwse naam is תִּרְהָקָה, tirhaqa.

He was de zoon van Piye (Piankhi, ca. 735–712[1]) en mogelijk de broer van zijn voorganger, Shebitku (ca. 697–690[1][3]).

Jes 37:9  Toen [Sanherib] over Tirhaka, de koning van Cusj, hoorde zeggen: Hij is uitgetrokken om tegen u te strijden-toen hij dat hoorde, stuurde hij [opnieuw] gezanten naar Hizkia om te zeggen: (HSV)

750 — 700 v.C. < Israël 700 — 650 v.C.[4] > 650 — 600 v.C.
AsnapparEsarhaddonTirhakaManasse (koning)SanheribHizkia

Bron

David Noel Freedman, Gary A. Herion, David F. Graf, John David Pleins, Astrid B, Beck (red.), The Anchor Bible Dictionary (New York: Doubleday, 1992) s.v. Tirhakah.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 David Noel Freedman, Gary A. Herion, David F. Graf, John David Pleins, Astrid B, Beck (red.), The Anchor Bible Dictionary. New York: Doubleday, 1992.
  2. Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  3. 25e dynastie van Egypte, nl.wikipedia.org, geraadpleegd 7 okt. 2020, heeft 702-690 v.C.
  4. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).