Een tittel (Eng. tittle) een streepje bij of een haakje van een Hebreeuwse letter. De Heer Jezus verwees ernaar.

Hebreeuwse letter s met tittel in de vorm van een punt. De punt zorgt ervoor dat de letter wordt uitgesproken als 's' en niet als 'sj'. In het laatste geval staat de punt rechts bovenaan.

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is κεραια, keraia (klemtoon op onderstreepte lettergreep). Het komt 2x voor: Matth. 5:18, Luc. 16:17. Het strongnummer is G2762.

Het Griekse woord betekent: 1. een kleine horen; 2 uiteinde, top, punt[1]. Het wordt ook gebruikt voor de accenttekens en andere tekens in de tekst.

De tagin en de jota zijn de kleinste tekens die in het Hebreeuwse schrift voorkomen. De jod of jota is de kleinste Hebreeuwse letter, terwijl de tittel een puntje, streepje of haaltje (haakje, uitsteeksel) is, waardoor sommige Hebreeuwse letters van elkaar worden onderscheiden of de uitspraak wordt aangeduid. Een voorbeeld is de punt boven de letter sjin. Linksboven de letter duidt de punt op de uitspraak 's', rechtsboven de letter op de uitspraak 'sj'.

De Heer Jezus verwees naar de tittels in de Hebreeuwse tekst, toen hij zei:

Lu 16:17 Nu is het gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel van de wet vervalt. (Telos)

De Heer Jezus zegt daarmee dat zelfs niet het allergeringste deel van de wet vergaan zal. Vergelijk de Naardense vertaling.

Lu 16:17 maar gemakkelijker is het dat hemel en aarde voorbijgaan dan dat van de Wet één haaltje vervalt: (NaB)

De Willibrordvertaling van 1995, de vertaling van Het Boek en de Groot Nieuws vertaling hebben met ‘letter’ minder nauwkeurig vertaald.

Lu 16:17 Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat een letter van de wet vervalt. (WV95)

Bronnen

Art. Tittel, Wikipedia.nl, geraadpleegd op 7 juli 2016.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.