Toevlucht

Uit Christipedia
Een toevlucht is een persoon bij wie, of een zaak bij welke, of een plaats waar men veiligheid, bescherming, hulp enz. zoekt[1]. God is ons een toevlucht van geslacht tot geslacht.
Ps 90:1 Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. (HSV)
Mozes heeft dat onder meer ervaren toen Israël in het nauw kwam bij de Schelfzee. Een wolkkolom, een teken van Gods tegenwoordigheid, beschermde het volk tegen het Egyptische leger.
Ex 14:19 En de Engel Gods, Die voor het heir van Israël ging, vertrok, en ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht, en stond achter hen.(SV)
God opende op wonderbaarlijke wijze een weg door de zee en liet daarna de golven over de achtervolgende Egyptenaren terugstromen.

Voetnoot

  1. Dat is de eerste betekenis van het woord, volgens Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.