Twaalve is een oude benaming van de twaalf apostelen van de Heer Jezus Christus.

"Jezus zendt de Twaalve uit om te prediken en zieken te genezen.[1]"

Voetnoot

  1. Aantekening bij de Leidse Vertaling.