Tweede zendingsreis van Paulus

Uit Christipedia

De tweede zendingsreis van Paulus is de tweede reis van de apostel, waarin hij in landstreken van het huidige Turkije en Griekenland het evangelie verkondigde en de gemeenten onderwees en versterkte. Het was de tweede van zijn drie zendingsreizen (→ eerste zendingsreis, → derde zendingsreis). Paulus' route was deze:

Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)