Ufaz

Uit Christipedia

Ufaz of oefaz is een onbekende (delf)plaats van goud of een bepaalde hoedanigheid van dit edelmetaal.

Woord. Het Hebreeuwse woord is אופז, oefaz. Het betekent "dorst naar fijn goud"[1]. Het komt 2x voor in de Bijbel: Jer. 10:9 en Dan. 10:5. Het strongnummer is H210
Jer 10:9  Uitgerekt zilver wordt van Tarsis gebracht, en goud van Ufaz, [tot] [een] werk des werkmeesters en van de handen des goudsmids; hemelsblauw en purper is hun kleding, een werk der wijzen zijn zij al te zamen. (SV)
Da 10:5  En ik hief mijn ogen op, en zag, en ziet, er was een Man met linnen bekleed, en Zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufaz (SV).
Duidingen. Omdat niet zeker waarnaar 'Oefaz' verwijst, zijn er verschillende mogelijke verwijzingen genoemd:
  1. Oefaz is een onbekende plaats;
  2. Oefaz is een verbastering van Ofir, een plaats waar Israël goud vandaan haalde;
  3. Oefaz is een schrijffout van Ofir;
  4. Oefaz is een bijzonder soort goud, dat evenals zilver uit Tarsis werd aangevoerd; Jer. 10:9 noemde beide namen.[2]

Zie ook

Ofir

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Jer. 10:9.