Uitleggen van talen

Uit Christipedia

Uitleggen van talen is in de Bijbel een gave van de Geest, om de vreemde taal die gesproken is en die men niet geleerd heeft, te verklaren, de boodschap ervan uit te leggen.

1Co 12:8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven een woord van wijsheid; en aan een volgende een woord van kennis volgens dezelfde Geest; (...) 1Co 12:10 en aan een volgende werkingen van krachten; en aan een volgende profetie; en aan een volgende onderscheidingen van geesten; aan een ander allerlei talen; en aan een volgende uitlegging van talen. (TELOS)

Uitlegging van een taal bouwt op, omdat de boodschap verstaan wordt.

1Co 14:5 En ik wilde wel dat u allen in talen sprak, maar nog meer dat u profeteerde. En wie profeteert, is meer dan wie in talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente opbouwing ontvangt. (TELOS)