V.M.

Uit Christipedia

V.M. is de Latijnse afkorting van Virgin et Martyr (= Maagd en Martelares), welke letters in de rooms-katholieke traditie gevonden worden achter namen van christelijke martelaressen.

Dorothea van Caesarea bijvoorbeeld was maagd én martelares: een maagd die om haar toewijding aan de Heer Jezus Christus de dood stierf (ca. 304). In de Karmelkerk te Gent (België) is een houtsnijwerk waarop staat: "S. Dorothea V.M.", dat wil zeggen: "de heilige Dorothea, maagd en martelares".