Vandalisme

Uit Christipedia
Vandalisme aan een bushalte

Vandalisme, het opzettelijk vernietigen van of schade toebrengen aan een eigendom dat aan een ander of aan de staat behoort, is een gevolg van de zonde. Hierbij kunnen groepsdruk, stoerdoen, drugs of drank een rol spelen.

'Feest' Haren mondt uit in rellen

"Het Groningse dorp Haren is aan het bijkomen van de rellen van vrijdagavond en -nacht. Duizenden mensen waren naar het Groningse dorp gekomen omdat er op Facebook een feest was aangekondigd. In de loop van de avond liep het uit de hand: jongeren gooiden flessen, vuurwerk en fietsen en belaagden de ME en ambulancemedewerkers. De relschoppers vernielden verder straatmeubilair, staken een auto in brand en plunderden een supermarkt. Er vielen 29 gewonden, onder wie enkele politiemensen. 34 Mensen zijn gearresteerd; andere verdachten worden via camerabeelden opgespoord. De schade van de rellen in Haren loopt in de miljoenen, zegt het Verbond van Verzekeraars." 
(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 22 sept. 2012)
Jongeren Westervoort opgepakt

"In Westervoort zijn vijftien jongeren opgepakt voor een reeks vernielingen en diefstallen. Uit verhoren is volgens de politie gebleken dat ze schuldig zijn aan zeker veertig voorvallen in het Gelderse dorp. De politie begon eind vorig jaar een onderzoek naar overlast in de buurt van een jeugdcentrum. De tientallen jongeren die er rondhingen, richtten vernielingen aan en stalen onder meer auto-emblemen. Van de opbrengst kochten ze drugs."
(Bron: NOS Teletekst, 9 sept. 2013)
De volgende Schriftplaats maakt duidelijk dat alle mensen in de greep van de zonde zijn, waardoor wangedrag als vandalisme ontstaat.
Ro 3:9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, Ro 3:10 zoals geschreven staat: ‘Er is geen rechtvaardige, ook niet een; Ro 3:11 er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; Ro 3:12 allen zijn zij afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet een’; Ro 3:13 ‘hun keel is een open graf; met hun tongen plegen zij bedrog’; ‘addergif is onder hun lippen’; Ro 3:14 ‘hun mond is vol vervloeking en bitterheid’; Ro 3:15 ‘hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Ro 3:16 vernieling en ellende is op hun wegen; Ro 3:17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend’; Ro 3:18 ‘geen vrees voor God staat hun voor ogen’. (TELOS)
De Heer Jezus kan verlossen van de neiging om goederen van anderen te vernielen. Naarmate meer personen in een land de Verlosser leren kennen, zal het vandalisme afnemen.

Enkele vandalismecijfers

In 2005 registreerde de politie 107.000 vernielingen aan openbare gebouwen, bushokjes, auto's, openbaar vervoer en scholen. Dat zijn er ongeveer 300 per dag.[1]

In 2004 hebben vandalen zo'n 82.000 auto's beschadigd, 4 procent meer dan in 2003r. Het gaat om zaken als lek gestoken banden, afgetrapte spiegels en diepe krassen in de lak. Dergelijke beschadigingen kosten gemiddeld zo'n duizend euro om te repareren.[2]

In 2004 meldt een nieuwsbericht dat het vandalisme op het spoor steeds erger wordt. "Het aantal incidenten stijgt weliswaar niet, maar het geweld verhardt wel. Vernielingen aan treinstellen kosten de NS jaarlijks zo'n twintig miljoen euro."[3]

Voetnoten

  1. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 6 mei 2006.
  2. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 2 mei 2005.
  3. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 3 april 2004.