Verdoemen

Uit Christipedia

Verdoemen is iemand strafbaar verklaren, door een macht die het vonnis ten uitvoer kan doen brengen. Vandaag de dag betekent verdoemen vrijwel altijd veroordelen tot de rampzaligheid in het hiernamaals (plaats der pijn, de hel). De verouderde woorden doemen, verdommen, verdammen voeren dezelfde betekenis.

Verdoemen, doemen enz. zijn verwant aan het Latijnse Dominus, heer, daar in oude tijden de opperste Heer of Oppergebieder zowel een rechtsprekende als een uitvoerende macht bezat. Hij kon een vonnis vellen èn doen uitvoeren.

Tegenwoordig wordt meestal de term veroordelen gebruikt in plaats van verdoemen.
Job 10:2 Ik zal tot God zeggen: Verdoem mij niet; doe mij weten, waarover Gij met mij twist. (SV)

Job 10:2 Ik zal tot God zeggen: Veroordeel mij niet; laat mij weten, waarom Gij U tegen mij keert.(NBG51)


Ps 94:21 Zij rotten zich samen tegen de ziel des rechtvaardigen, en zij verdoemen onschuldig bloed.(SV)

Ps 94:21 Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige, zij veroordelen onschuldig bloed. (HSV)
In de Statenvertaling (Jongbloed) komt verdoemen 8x voor, alleen in het Oude Testament.