Verduisteren

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verduisteren is donker(der) worden of maken.

In oorlogstijd betekent verduisteren dat alle lichten worden gedoofd of alle lichtopeningen worden afgesloten. In figuurlijke zin kan verduisteren betekenen: wederrechtelijk in bezit nemen van wat je beheert. Men spreekt dan ook van "gelden verduisteren".[1]

Verduistering is een natuurlijk beeld voor hopeloze toestanden, waar men „geen uitkomst ziet" (Jes. 9 : 19. Ezech. 32 : 7. Amos 8: 9), voor dwaling en leugen (Rom. 1 : 21. Ef. 4: 18), namelijk in de heidenwereld, als het rijk van de duisternis. Verduisterd zijn de dwaalleraren (1 Tim. 6: 4), hetzelfde woord, dat in 1 Tim. 3: 6 en 2 Tim. 3: 4 opgeblazen betekent. Woordelijk: vol van rook en damp, dus inwendig nietig en toch vol ijdele aanmatiging.

De heidenvolken zijn verduisterd in hun verstand.

Efe 4:17 Dit nu zeg en betuig ik in de Heer, dat u niet meer moet wandelen evenals de volken wandelen in de vruchteloosheid van hun denken, Efe 4:18  verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van God, wegens de onwetendheid die in hen is, wegens de verharding van hun hart. Efe 4:19  Afgestompt in hun gevoelens hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. (Telos)

In de dag van de Jahweh zullen zon en maan verduisterd worden (Joël 3: 20; Matth. 24: 29). In het boek Openbaring komt driemaal zodanig een verduistering voor, bij de 4de en 5de bazuin en bij de 5de schaal. Bij de 4de bazuin (Opb. 8: 12) wordt het derde deel van zon, maan en sterren verduisterd, dus aan dag en nacht het derde deel van hun licht ontnomen.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Verduisterd en Verduisteren. De tekst van dit lemma is op 27 aug. 2019 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. VanDale.nl s.v. Verduisteren. Geraadpleegd op 27 aug. 2019.