Verheerlijken

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verheerlijken kan betekenen:

  1. Heerlijk maken, tot heerlijkheid brengen, verheffen
  2. De heerlijkheid van iets of iemand bekendmaken, verkondigen, vertonen

Verheerlijken in de zin van heerlijk maken komt onder ander voor in:

Ro 8:30 En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt. (TELOS)

Verheerlijken in de zin van de heerlijkheid bekendmaken, verkondigen of vertonen, wordt onder andere gebezigd in:

Lu 17:15 Een van hen nu, toen hij zag dat hij gezond was geworden, keerde terug, terwijl hij met luider stem God verheerlijkte. (TELOS)

God is in veel opzichten heerlijk, voortreffelijk. De genezene zal in het bijzonder Gods ontferming, goedertierenheid, macht en weldaad hebben vermeld.

In de Griekse grondtaal van het Nieuwe Testament wordt het werkwoord doxazo (Strongnummer 1392) gebruikt.