Verleiden

Uit Christipedia

Verleiden betekent 1. van de rechte weg leiden in figuurlijke zin, 2. al of niet door beloften tot geslachtsgemeenschap overhalen

Ad 1. Door overreding of voorspiegeling kan iemand van de rechte weg worden afgeleid, tot iets onbetamelijks of verderfelijks worden geleid[1]. Een gelovige kan door kwaad gezelschap worden verleid. Een meisje kan door schone beloften, door geschenken worden verleid, zoals door zgn. loverboys gebeurd.
Jes. 3:12 O Mijn volk! die u leiden, verleiden u (SV)
In oneigenlijk zin gebruikt betekent verleiden: verlokken. Voorbeeldzin: "door het mooie weer liet ik mij verleiden uit te gaan". Reclame wil ons verleiden een product te kopen.

Ad 2. Een meisje kan door schone beloften tot seksueel contact worden verleid. Een man kan door de bekoorlijkheden van een overspeelster worden verleid.

Naastgelegen begrippen. Misleiden is opzettelijk afleiden van de rechte weg[1]. Verlokken is door middel van lokaas tot iets kwaads leiden[1].

Bijbelvertalingen verschillen in de keuze voor verleiden of misleiden. Voorbeeld:
Mt 24:5  Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. (SV)
Mt 24:5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. (NBG51)
Mt 24:5  Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. (HSV)
Mt 24:5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. (Telos)
De zondeval werd uitgelokt door verleiding.
2Co 11:3  Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. (Telos)
Leiders kunnen verleiders zijn.
Jes 3:12  De tyrannen van mijn volk zijn kinderen, en vrouwen overheersen het. Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg. (NBG51)
Ook profeten kunnen verleiders zijn.
Mic 3:5  Zo zegt de HERE aangaande de profeten die mijn volk verleiden; die, als zij iets met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog uitroepen: (NBG51)

Meer informatie

Th. Niemeijer, Geestelijke verleiding in de eindtijd. Pagina's: 96. Over onder meer theologische, maartschappelijke, morele, godsdienstige, wetenschappelijke, occulte verleidingen, die tot ons komen in verschijnselen als Bijbelkritiek, feminisme, porno, ongezonde geestdrijverij, mindfulness. Hoe wij ons hebben te houden tegenover die verleidingen.

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Gerbrand Bruining, Nederduitsche synonymen. Eerste deel. Amsterdam: H. Moolenijzer, 1836. Blz. 325