Vertoeven

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vertoeven betekent onder andere ‘wachten op (iemand of iets). Vooral in toepassingen waarbij er sprake is van op een bepaalde plaats blijven en wachten.’[1], ‘wachten met te komen’, ‘uitblijven’ [2]

Ge 45:9 Haast u en trekt op tot mijn vader, en zegt het hem: Alzo zegt uw zoon Jozef: God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld; kom af tot mij, en vertoef niet. (SV) Ge 45:9 Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem: Dit zegt uw zoon Jozef: God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld; kom naar mij toe, wacht er niet mee. (HSV)

Letterlijk staat er in de grondtekst: blijf niet staan.

Andere voorbeelden in de Statenvertaling waarin ‘vertoeven’ gebruikt wordt in de bovengenoemde betekenis:

Ps 40:17 Al ben ik ellendig en arm, de Here gedenkt mijner. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet. (NBG51)
Ps 40:17 Ík ben wel ellendig en arm, [maar] de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer! (HSV)

Ri 5:28 De moeder van Sisera keek uit door het venster, en schreeuwde door de traliën: Waarom vertoeft zijn wagen te komen! Waarom blijven de gangen zijner wagenen achter? (SV)
Ri 5:28 Door het venster keek zij uit; de moeder van Sisera schreeuwde door het traliewerk: Waarom duurt het zo lang voor zijn wagen komt? Waarom blijft het geratel van zijn wagens uit? (HSV)

Mt 24:48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; (SV)
Mt 24:48 Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, (HSV)
Mt 24:48 Als die boze slaaf echter in zijn hart zegt: Mijn heer blijft uit (TELOS)

Lu 12:45 Maar indien dezelve dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken, en dronken te worden; (SV)
Lu 12:45 Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, (HSV)
Lu 12:45 Als die slaaf echter in zijn hart zegt: Mijn heer wacht met komen, en de knechten en de dienstmeisjes begint te slaan, en te eten en te drinken en dronken te worden, (TELOS)

Voetnoten

  1. Woordenboek van de Nederlandse Taal s.v. vertoeven.
  2. Vgl. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000. S.v. vertoeven.