Verus

Uit Christipedia

Verus is een vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland, waarbij ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten.

De vereniging wil helpen de kwaliteit van het katholiek en christelijk onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten te verbeteren, en ziet haar bijdrage als een dienst aan de samenleving. Zij gaat voor "goed onderwijs met geloof, hoop en liefde als solide basis"[1]

Daartoe inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders.

Meer informatie

Website: https://www.verus.nl/

Voetnoot

  1. Over Verus, https://www.verus.nl/over-verus. Geraadpleegd op 10 nov. 2017.