Vier (getal)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vier is de naam van het getal 4.

Vier in de Bijbel

Vier staat in de Heilige Schrift symbolisch voor de volledigheid in hetgeen geschapen is of ingesteld door God[1]. is dat wat is aangemaakt of door God ingesteld. Volgens sommigen is het getal 4 het getal van de schepping. De drie-enige God heeft de schepping voortgebracht. Op het getal 3 volgt het getal 4.

Vier winden en hoeken. Er zijn vier winden of windrichtingen, die uit de vier hoeken van de hemel komen, Jer 49:36. Er zijn vier hoeken van de aarde, Opb. 20: 8.

Vier Paradijsrivieren. In het paradijs waren 4 rivieren. Een van de rivieren bestaat nog, althans kunnen we aanwijzen.

Vier banieren. Bij het ordenen van het leger van Israël waren er vier banieren, Num 10: 14-25.

Vier wereldmachten. In het profetische bijbelboek Daniel komen de vier wereldmachten voor. Een van de wereldmachten ging onder en komt weer op en zal bestaan tot het einde.

Vier levende wezens. Ezechiël zag vier levende wezens dieren die elk vier gezichten, vier vleugels en vier handen hadden, Ezech. 1: 5-8: Vergelijk de vier dieren in Opb. 4: 6. In de Bijbel worden de levende wezens op aarde door een viertal zinnebeelden voorgesteld: mens, leeuw (wilde dieren), rund (tamme dieren) en arend (vogels). In het visioen van Ezechiël (hoofdstuk 1) heeft Gods troonwagen 4 wezens als vertegenwoordigers van heel de wereld. Het is een drie + een: namelijk de mens en 3 symbolen voor de dieren, namelijk leeuw (wilde dieren), rund (tamme dieren) en arend (vogels).

Tabernakel. De tabernakel (woonstede Gods) is gebouwd van 4 materialen: goud, zilver, koper en hout. Deze zijn drie en één. Drie zijn namelijk metalen (goud, zilver, koper) en één een niet-metaal (hout). De dekkleden van de tabernakel zijn vier in getal: drie dekkleden van dierenhuiden en één dekkleed van plantaardige oorsprong (fijn linnen). De versiering van de gordijnen van de tabernakel was vierledig:  drie kleuren (hemelsblauw, purper en scharlaken) en één motief (cherubim).

Vier evangeliën. Het Nieuwe Testament telt vier evangeliën. Drie lijken op elkaar, het vierde evangelie staat apart en spreekt van de goddelijkheid van de Heer Jezus. Volgens sommigen worden de vier evangelisten verbeeld in de gestalten van drie dieren (leeuw, rund, adelaar) en de mens (zie Ezechiel).

Toen de Heer Jezus in de woonplaats van Lazarus kwam, lag zijn vriend al vier dagen in het graf.

Joh 11:17 Toen Jezus dan kwam, vond Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf was. (TELOS)

Vier buiten de Bijbel

Een etmaal omvat avond, nacht, morgen en dag: dag en nacht en de overgangen morgen en avond.

De opbouw van de aarde telt 4 lagen. Op de opperste laag, de aardkorst, leven wij. Daaruit is de mens genomen, als stof. En daartoe keert hij, d.w.z. zijn lichaam, terug als hij gestorven is.

De atmosfeer telt 4 luchtlagen. De onderste laag is de troposfeer. Daarin leven wij.

Er zijn 4 basis soorten lucht[2]

Er zijn 4 seizoenen van het jaar.

Er zijn 4 basen waaruit een DNA-molecule is opgebouwd. 

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as Symbols. Enige tekst hiervan is verwerkt op 8 april 2017.

Voetnoten

  1. A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as Symbols.
  2. Zie artikel Lucht op Wikipedia.nl