Vlakte van Jizreël

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De vlakte van Jizreël is een naar de stad Jizreël genoemde vlakte in het noorden van Israël.

De vlakte werd later de vlakte van Esdrelon genoemd. Een deel van de vlakte heette het dal van Megiddo.

Galilea-Wolters.jpg

Ten hoogste merkwaardig is deze grote en vruchtbare vlakte van Jizreël. Zij strekte zich van de Karmel tot aan de Jordaan uit, en werd ten noorden door de Galilese bergen, bij welke de Tabor zich aansloot, ten zuiden door de kleinere Efraïmitische bergen begrensd, terwijl naar het westen de Kison door de vlakte stroomde en haar uitnemend vruchtbaar maakte. Zij was de uitgestrektste vlakte van Israël, daar haar lengte van het westen naar het oosten 8 uren gaans, haar breedte van het zuiden naar het noorden 4 of 5 uren gaans bedroeg.

Niet alleen was deze vlakte belangrijk wegens de handels- en hoofdwegen, die van Damaskus naar Egypte en van het zuiden van het land naar Galilea door haar midden liepen, maar bovenal wegens de vele veldslagen, die hier in de loop van de eeuwen geleverd zijn.

  • Hier werd de veldheer Sisera door Barak verslagen
  • Hier behaalde Gideon op de Amalekieten en Midianieten de zegepraal.
  • Hier verloor Saul tegen de Filistijnen slag en leven,
  • Hier overwon Achab de Syrische koning Benhadad, die beweerd had dat Israëls God slechts een berggod was. slechts een berggod was.
  • Hier had de aanval van Jehu op het geslacht en den troon van Achab plaats
  • Hier werd Josia, de koning van Juda, door Farao Necho bij Megiddo overwonnen en gedood
  • Hier vond Holophernes de dood en werd ook ten tijde van de Makkabeën dikwijls gestreden.
  • Hier kampten de troepen van Vespasianus tegen de Joden
  • Hier viel menige slag ten tijde der kruistochten voor
  • Hier versloeg Napoleon in 1799 met 3000 Fransen het zoveel grotere leger van de Turken

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Izreël of Jizreël' is op 19 dec. 2016 verwerkt.