Voorbeeld

Uit Christipedia

Een voorbeeld is een beeld waarnaar iets gevormd is of wordt, of datgene dat nagedaan of nagemaakt wordt, of dat nagevolgd wordt, of dat een toonbeeld van iets is, of dat dient tot beter begrip of nadere verklaring[1].

Navolging vereist een voorbeeld om na te volgen. De apostel Paulus en zijn medearbeiders stelden zichzelf tot voorbeeld om na te volgen. Zo leidde hij een geregeld werkzaam leven ...
2Th 3:9 ... om onszelf aan u tot voorbeeld te stellen, opdat u ons navolgt. (TELOS)
De Heer Jezus is een voorbeeld, een toonbeeld van mensenliefde en van andere deugden (geloof, verdraagzaamheid, zelfbeheersing, onbaatzuchtigheid, enz). De apostel Paulus is voor ons een voorbeeld van navolging van Christus. Hij vermaande de jonge Timotheüs een voorbeeld voor de gelovigen te zijn "in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid" (1 Tim. 4:12).
1Ti 4:12 laat niemand je jeugdige leeftijd verachten, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. (TELOS)
De apostel Paulus maande de gelovigen te Filippi hem na te volgen. Hij en anderen waren voorbeelden van een christelijke wandel.
Flp 3:17 Weest samen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt. Flp 3:18 Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn; (TELOS)
Om een voorbeeld te kunnen navolgen, moet het worden gezien en gehoord.
Flp 4:9 Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat; en de God van de vrede zal met u zijn. (TELOS)
“Een goed voorbeeld is beter dan een juist advies.”

Paulus is een voorbeeld voor ons geweest als iemand die niet zijn eigen voordeel zocht, maar dat van anderen, opdat zij behouden zouden worden.

1Co 10:32 Weest geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God; 1Co 10:33 evenals ook ik in alles allen behaag, niet om mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van de velen, opdat zij behouden worden. (TELOS)
Ook voor de Thessalonikers is Paulus een voorbeeld geweest:
1Th 2:10 U bent getuigen, alsook God, hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij ons onder u die gelooft, hebben gedragen. 1Th 2:11 U weet immers hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, ieder van u vermaanden en vertroostten, 1Th 2:12 en betuigden dat u zou wandelen God waardig, die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. (TELOS)
Hij toonde dat men een geregeld werkzaam leven moet leiden en in zijn eigen onderhoud voorzien.
2Th 3:7 Want u weet zelf hoe men ons moet navolgen omdat wij ons onder u niet ongeregeld gedragen hebben;
Opzieners of ouderlingen in de gemeente dienen voorbeelden te zijn.
1Pe 5:3 ook niet als heersers over de erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. (TELOS)

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.