Voorhuid

Uit Christipedia

De voorhuid (Lat. praeputium) is de huidplooi die het voorste gedeelte, de eikel, van het mannelijk lid omgeeft. Ook de huidplooi die de eikel van de vrouwelijk clitoris (kittelaar) omhult, wordt voorhuid genoemd.

De Joden onder de wet van Mozes snijden de huidplooi bij pasgeborenen jongetjes deels of geheel weg, zie Besnijdenis. 'Die de voorhuid hebben' is een omschrijving van onbesnedenen.
Jer 9:25  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik bezoeking zal doen over alle besnedenen, met degenen, die de voorhuid hebben; Jer 9:26  Over Egypte, en over Juda, en over Edom, en over de kinderen Ammons, en over Moab, en over allen, die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn wonen; want al de heidenen hebben de voorhuid, maar het ganse huis Israëls heeft de voorhuid des harten. (SV)
De 'voorhuid van het hart hebben' (vs. 26) wijst op de figuurlijke onbesnedenheid van het hart.