Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN)

Uit Christipedia

De Voortgezette Geformeerde Kerken in Nederland (vGKN) vormen een Nederlands kerkverband dat op 8 mei 2004 ontstond uit acht gereformeerde kerken die niet mee wilden in de Protestantse Kerk in Nederland, die een week eerder, op 1 mei, was ontstaan uit een fusie van drie kerkgenootschappen (gereformeerden, hervormden en lutheranen). De vGKN telt ruim 2800 leden, 8 gemeenten en 4 predikanten (anno 2012).

De vGKN weten zich in hun evangelieverkondiging en belijdenis gebonden aan de Bijbel als Gods Woord, aan de drie algemene belijdenisgeschriften en aan de gereformeerde belijdenis. Hun kerkzijn geven zij vorm volgens de gereformeerde kerkorde.

De plaatselijke kerken zijn zelfstandig, maar werken wel samen.

In de eredienst wordt de NBG-vertaling van 1951 gebruikt (anno 2008).

De vGKN organiseert landelijke familie- en ambtsdragersdagen en geeft het kerkblad vGKNieuws uit.

In april 2006 trad de vGKN als waarnemend lid toe tot het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG).

Meer informatie

Artikel Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland op Wikipedia.nl

Website van de vGKN: www.vgkn.nl

Bronnen

E.G. Hoekstra, M.H. Ipenburg, Handboek Christelijk Nederland.

Nieuwsartikel VGM geven jubileumboek uit, op RefDag.nl dd 6 nov. 2009.