Vrijheid van godsdienst

Uit Christipedia

Vrijheid van godsdienst (of godsdienstvrijheid) omvat één of meer van de volgende vrijheden[1]:

  1. de vrijheid om van godsdienst te veranderen, bijv. van moslim christen worden of omgekeerd
  2. de vrijheid om anderen te winnen voor zijn eigen godsdienst (evangeliseren, overtuigen, zielen winnen).
  3. de vrijheid om gezamenlijk God te vereren en de gelovigen op te bouwen in huizen en kerken e.d.,
  4. de vrijheid om kerken of lokalen te bouwen om als gelovigen samen te komen
  5. de vrijheid om terwille van het eigen godsdienstige geweten een handeling te weigeren, bijv. homo's in 'de echt' te verbinden, of juist te verrichten, bijv. ritueel onverdoofd slachten
  6. de vrijheid om scholen op te richten op godsdienstige grondslag

Hoe meer/minder van genoemde vrijheden aanwezig zijn, hoe groter/minder de godsdienstvrijheid.

De vrijheid van godsdienst is, evenals andere vrijheden, beperkt. Het is soms moeilijk om de grens te trekken, zoals blijkt uit onderstaand geval:

Toch straf voor virtueel thuisonderwijs

Drie ouders zijn in Nederland in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke boete omdat hun kinderen vanwege hun geloofsovertuiging virtueel onderwijs volgen op een Amerikaanse school. Hun bezwaren tegen scholen in de omgeving zijn geen reden voor vrijstelling van de Leerplichtwet, oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. De Leerplichtwet is niet in strijd met het vrijheid op godsdienst, aldus het arrest. Eerder sprak de rechtbank in Breda de ouders nog vrij. De ouders hebben het Mystiek Christendom als levensovertuiging en kozen de Clonlare School in Michigan voor hun kinderen. Ze krijgen les via de computer. De rechter liet dat eerder nog toe vanwege de vrijheid van godsdienst en omdat er geen basisschool bestaat die bij de geloofsovertuiging past.

Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 26 april 2012.

Voetnoot

  1. Enkele vrijheden worden genoemd in een verklaring van de Zuidelijke Baptisten in de Verenigde Staten, zie art. Baptist resolution affirms biblical doctrine of hell, op www.ChristianTelegraph.com, 17 juni 2011.