Vrijzinnigheid

Uit Christipedia

Vrijzinnigheid is een denkhouding die zich niet onderwerpt aan het gezag van de Schrift, maar in haar denken onafhankelijk wil zijn en in haar leer afwijkt van de Schrift. Daardoor blijken vrijzinnigen meer vatbaar voor werelds denken en wereldgelijkvormigheid. In ethische kwesties nemen ze dan ook dikwijls eigentijdse standpunten in (bijv. de aanvaarding van homoseksueel gedrag). In wetenschappelijke kwesties volgen zij makkelijker gangbare wetenschappelijke theoriën die in strijd met de Schrift zijn (bijv. evolutietheorie). Onder invloed van filosofisch ongeloof aan wonderen komen ze ertoe wonderverhalen in de Bijbel te verwerpen of anders uit te leggen. Vrijzinnigheid is het voorportaal van kerkverlating.

Vrijzinnige verenigingen en kerkgenootschappen in protestants Nederland zijn:

  • Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
  • Op goed gerucht, een vereniging van vrijzinnige predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
  • de Remonstrantse Broederschap
  • de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB (Nederlandse Protestantenbond)
  • de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • de Zwinglibond

Beruchte vrijzinnige protestantse theologen in Nederland zijn Harry Kuitert, Herman Wiersinga en Cees den Heyer. Harry Kuitert is vervallen tot atheïsme, dat God en goden als verdichtsels van mensen ziet.

De voorzitter van 'Op goed gerucht' zei in 2015: "Wij van Op Goed Gerucht zeggen al veel langer: we zijn kerk in een geseculariseerde context. Wij zijn natuurlijk zélf geseculariseerde predikanten. De oude woorden zijn nietszeggend geworden, merk ik in het deel van de kerk waar ik predikant ben. Wat we niet geloven, dat weten we nu wel door theologen als Harry Kuitert. Nu is het zaak weer woorden te geven aan wat we wél geloven."[1]

Meer informatie

  • Zie artikel Modernisme
  • Voor een aantal concrete kwesties waarin vrijzinnigheid een rol speelt, zie Jongere vrijzinnigen trekken grens in VS, artikel op ND.nl dd. 12 juni 2009

Voetnoot

  1. Citaat van René van Rijst, voorzitter van Op goed geruch, aangehaald in: 'De protestantse kerk mag best wat creatiever', nieuwsartikel op Trouw.nl, 1 okt .2015.