Vrouwenhandel

Uit Christipedia

Vrouwenhandel (Eng. Trafficking in Women) is volgens de definitie van de Global Alliance against Trafficking in Women: “Alle daden die betrekking hebben op werving en/of transport van vrouwen, binnen en over de nationale grenzen, met als doel hen te verkopen, of werk of diensten te laten verlenen, met behulp van geweld of dreiging daarvan, door misbruik van autoriteit, door chantage, misleiding of door andere vormen van dwang.” In veel gevallen worden de vrouwen verhandeld voor seksuele uitbuiting.

Volgens schattingen worden jaarlijks minstens 700.000 vrouwen en kinderen wereldwijd over internationale grenzen gebracht. Sommige schattingen ramen dat aantal zelfs aanzienlijk hoger. Meer dan negentig procent van de slachtoffers van mensenhandel is vrouw.

Vaak gaat vrouwenhandel gepaard met andere vormen van misdaad, zoals drugshandel, wapenhandel en het witwassen van zwart geld.

Proces

Politiebericht dd. 14 maart 2009.

Hoe raken de vrouwen verstrikt? Ze vrouwen worden naar West-Europa gelokt met verhalen over een goedbetaalde baan, al dan niet in de seksindustrie. Bij de handelaars maken ze schulden voor transport en papieren. Bij aankomst in West-Europa worden hun paspoorten afgepakt.

Vervolgens worden ze, vaak met geweld, gedwongen om als hoer te werken ten einde hun schulden af te betalen en hun verblijf te bekostigen. De handelaren houden de kosten van het verblijf voor de vrouwen kunstmatig hoog. Soms houden de vrouwen wat geld over, maar vaak verdienen ze helemaal niets.

De vrouwen geraken in veel gevallen in een vorm van slavernij waaruit het haast onmogelijk is te ontsnappen. Door intimidatie en dreiging met geweld worden ze in een buitengewoon afhankelijke positie geplaatst. Meestal spreken ze de taal van het nieuwe land niet en zijn ze totaal niet op de hoogte van hun rechten. De meeste vrouwen durven daarom niet naar de politie te gaan.

Vrouwen die zich tegen hun situatie verzetten, worden in toom gehouden met behulp van drugs of geweld of door isolatie. Soms worden ze doorverkocht aan een volgende handelaar of bordeelhouder.

Vrouwen die weten te ontsnappen blijven vaak hun hele leven bang voor de handelaren. Deze goddelozen bedreigen soms de familie van de vrouw in het land van herkomst. Bij terugkeer in hun eigen land worden de vrouwen vaak uitgestoten door hun familie en als verschoppeling behandeld, hetgeen de kans vergroot dat vrouwen weer in hetzelfde circuit terechtkomen.

Voorkomen

Hoe komt vrouwenhandel voor? Volgens schattingen worden jaarlijks minstens 700.000 vrouwen en kinderen wereldwijd over internationale grenzen gebracht. Sommige schattingen ramen dat aantal zelfs aanzienlijk hoger. Meer dan negentig procent van de slachtoffers van mensenhandel is vrouw.

India kent de grootste mensenhandel ter wereld. Daar worden tientallen miljoenen Indiërs gedwongen tot het verrichten van arbeid, waaronder prostitutie[1].

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wordt jaarlijks een half miljoen vrouwen slachtoffer van handel naar de Europese Unie. Van hen is ongeveer tweederde afkomstig uit Oost- en Midden-Europa, met name uit het voormalig Joegoslavië, Albanië, Bulgarije, Roemenië, Moldavië, de Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland. De meeste vrouwen zijn in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. In Nederland komt naar schatting zeventig procent van alle prostituees uit Oost-Europese landen.

Oorzaken

Oorzaken van de vrouwenhandel zijn onder meer: vraag naar betaalde seks, geldzucht, armoede, afhankelijke positie van vrouwen, geringe pakkans voor handelaars en geringe straffen voor handelaars.

AIDS

Volgens een Amerikaans onderzoek is vrouwenhandel ten behoeve van de seksindustrie vermoedelijk een van de belangrijkste oorzaken van de verspreiding van het aidsvirus in Zuid-Azië, een van de ergste HIV-besmette gebieden ter wereld.  

40 procent van de Nepalese vrouwen die in India als prostituee hadden gewerkt en later naar Nepal waren teruggekeerd, HIV-positief zijn. Het percentage was 60% onder vrouwen die onder de leeftijd van 15 jaar werden verhandeld[1].

Preventie, bestrijding en hulp

Verscheidene organisaties geven voorlichting, waarschuwen tegen vrouwenhandel, strijden hiertegen of helpen slachtoffers. Op christelijk erf zijn te noemen:

Geschiedenis

In het Romeinse Rijk was het geoorloofd om vrouwen, die door de Romeinen als minderwaardige wezens werden beschouwd, onder valse voorwendselen te lokken, bijvoorbeeld door hen werk als dienstbode aan te bieden.

In de eeuwen na het Romeinse rijk bestond er een levendige handel in vrouwen.

In de moderne tijd is er veel handel met vrouwen uit ontwikkelingslanden. In het rijkere West-Europa worden vooral vrouwen uit Oost-Europa verhandeld.

In 2000 ondertekenen op een VN-conferentie in Palermo 158 landen een protocol over mensenhandel.

Vrouwenhandel lijkt in Europa toe te nemen.

Bronnen

Themamap Vrouwenhandel in Europa, Kerk In Actie, op KerkInActie.nl, mei 2006.

Het bericht over de uitgebuite Bulgaarse vrouw is een deel van een langer bericht op Politie.nl dd. 14 maart 2009. Oorspronkelijk internetadres: http://www.politie.nl/groningen/nieuws/090314bulgaarsevrouwachtjaarseksueeluitgebuit.asp

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Artikel Vrouwenhandel verspreidt aids in Azië, op DePers.nl dd 31 juli 2007. http://www.depers.nl/buitenland/8777...wenhandel.html