Waarachtig

Uit Christipedia

Waarachtig betekent:

  1. de waarheid sprekend, oprecht, eerlijk, rechtvaardig;
  2. werkelijk zijnde wat in het bepaalde wordt genoemd, synoniem: echt, veridiek. Voorbeelden: 'waarachtig berouw', ‘de waarachtige liefde’, ‘een waarachtig dichter’;
  3. waar, werkelijk. 'Een waarachtige geschiedenis’;
  4. in waarheid, waarlijk, stellig.’’t is waarachtig waar’, ‘Is Jezus waarachtig opgestaan?’

God is waarachtig: Hij spreekt de waarheid, is oprecht, eerlijk en rechtvaardig.

In het boek Openbaring vinden wij de waarachtige woorden van God: God heeft ze echt gesproken en Zijn woorden zijn waar.
Opb 19:9 En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. (TELOS)
Het tegendeel van waarachtig is leugenachtig.
Ro 3:4 Volstrekt niet! Maar God zij waarachtig en ieder mens leugenachtig, zoals geschreven staat: ‘Opdat U gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint, wanneer U geoordeeld wordt’. (TELOS)
Een waarachtig getuige zal niet liegen (Spr. 14:5 (SV))
God kan niet liegen (Tit. 1:2), het is onmogelijk dat Hij zou liegen (Hebr. 6:18)
Tit 1:2 in de hoop van het eeuwige leven dat God, die niet kan liegen, beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen; maar op zijn eigen tijd heeft Hij zijn woord geopenbaard door de prediking. (TELOS)

God is waarachtig

De Heer Jezus heeft betuigd dat God waarachtig is.
Joh 3:32 Hij die uit de hemel komt, is boven allen. Wat Hij heeft gezien en gehoord, dat getuigt Hij; en zijn getuigenis neemt niemand aan. Joh 3:33 Wie zijn getuigenis heeft aangenomen, heeft bezegeld dat God waarachtig is. Joh 3:34 Want Hij die God heeft gezonden, spreekt de woorden van God; want Hij geeft de Geest niet met mate. (Telos)
Joh 5:32 Er is een ander die van Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis dat Hij van Mij getuigt, waar is. (Telos)
Joh 7:28 Jezus dan riep in de tempel, terwijl Hij aldus leerde: U kent Mij en ook weet u vanwaar Ik ben; en Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij die Mij heeft gezonden, is waarachtig, die u niet kent. (Telos)
Joh 8:26 Ik heb veel over u te spreken en te oordelen; maar Hij die Mij heeft gezonden, is waarachtig; en Ik, wat Ik van Hem heb gehoord, dat spreek Ik tot de wereld. (Telos)
De Heer Jezus noemt Hem in zijn gebed 'de enige waarachtige God':
Joh 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die U hebt gezonden. (Telos)
De apostel Paulus schrijft:
Ro 3:4 Volstrekt niet! Maar God zij waarachtig en ieder mens leugenachtig, zoals geschreven staat: ‘Opdat U gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint, wanneer U geoordeeld wordt’. (Telos)
God is zodanig waarachtig, dat Hij de Waarachtige genoemd kan worden. Hij is volstrekt waarachtig. Ook Zijn Zoon Jezus Christus is 'de waarachtige God'.
1Jo 5:20 En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. (Telos)
Wie God niet gelooft, maakt Hem tot een leugenaar.
1Jo 5:10 Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft gegeven over zijn Zoon. (Telos)

Jezus is waarachtig

Ook de Heer Jezus is waarachtig. Van de Heer Jezus werd erkend dat Hij waarachtig is:
Wij weten, dat Gij waarachtig zijt (Matth. 22:16)
De Heer is zodanig waarachtig, dat Hij de Waarachtige genoemd kan worden. Hij is volstrekt waarachtig. Johannes noemt hem 'de waarachtige God'.
1Jo 5:20 En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. (Telos)
De Heer noemt Zichzelf de Waarachtige
Opb 3:7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent: (Telos)

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000, s.v. Waarachtig.