De Wachtpoort of Poort van Mifkad, genoemd in Neh. 3:31, was een poort noordoostelijk in de muur van Jeruzalem ten tijde van Nehemia. Ne. 3:31.

Plaats van de Wachtpoort

Ne 3:31 Verderop was bezig Malkia, de goudsmid, tot aan het huis der tempelhorigen en der handelaren, tegenover de Wachtpoort en tot de bovenzaal aan de hoek. (NBG51)

Ne 3:31 Daarachter verrichtte Malchia, een edelsmid, herstelwerk, tot aan het huis van de tempeldienaren en de handelaars, tegenover de poort van Mifkad en tot het bovenvertrek van het hoekpunt. (HSV)

De poort was wellicht in de noordoostelijke hoek van het tempelplein[1].

Mogelijk is de elders genoemde Gevangenpoort gelijk aan de Wachtpoort.

Voetnoot

  1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987. Commentaar bij Neh. 3:31.